Spring over hovedmenu

Ledige stillinger i Beskæftigelsesministeriet

Her finder du vores ledige stillinger. Ansøgningsprocessen foregår altid via vores elektroniske rekrutteringssystem. Dine oplysninger slettes efter seks måneder.

Projektleder til ISO og databeskyttelse og forretningsorienteret tovholder til IT

Synes du, at datasikkerhed og persondata er spændende udfordringer? Er du en dygtig projektleder, der kan skabe overblik, styre flere opgaver samtidig og samarbejde på tværs af organisationen? Har du god forret-ningsforståelse og ønsker at præge retningen for digital udvikling? Så har vi en spændende midlertidig pro-jektlederstilling i IT kontoret.  
 
Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked  
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vores mål er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress. Det er en gevinst for både medarbejdere, virksomheden og samfundet.  
 
Vores forebyggende og vejledende arbejde bygger altid på den nyeste evidensbaserede viden om området – kritisk reflekteret og drøftet i et forum af fagligt højt kvalificerede kolleger.  
 
Du kan læse mere om os på www.amid.dk.    
 
Vær med til at præge retningen for digital udvikling i Arbejdstilsynet  
Du vil blive en del af vores IT-kontor, som består af systemejere, projektledere, teknikere og supportere samt IT-leverandørens udviklingsteam, der arbejder med at udvikle og digitalisere Arbejdstilsynet. Herudover arbejder vi med at udvikle IT-systemlandskab, IT-arkitektur, eksterne selvbetjeningsløsninger, løbende effektivisering af forretningsgange samt med indsamling, bearbejdning og distribution af data.  
 
Som projektleder vil du bl.a. arbejde med:  
  • Arbejdstilsynets informationssikkerhed ( ISO27001), herunder udarbejde strategi, gennemføre ind-satser, håndtere eventuelle hændelser, rådgive og uddanne interne brugere, opdatere organisationens risikovurdering samt udarbejde afrapportering til ledelse og departement.  
  • Arbejdstilsynets håndtering af persondata i virksomhedens forskellige IT-systemer, så de er compli-ant med persondataforordningen og ændringer hertil – dette i samarbejde med GDPR-ressourcer.  
  • Planlægning og gennemførelse af it-releases i samarbejde med Statens IT, projektledere og Arbejds-tilsynets it-leverandør.  
  • It-indkøb, budgetplanlægning og –opfølgning.  
 
Som projektleder bliver du den primære kontaktperson for Statens IT og øvrige interessenter i relation til underretning om eventuelle brud på persondatasikkerheden, og du vil udføre flere af dine opgaver i tæt samarbejde med it-kontorets chef, kontoret for økonomi og styring samt projektledere på tværs af organisationen.  
 
Vi forestiller os, at du:  
  • er en stærk generalist med interesse for og viden om informationssikkerhed og GDPR og har udar-bejdet politikker, procedurer, dokumentation og databehandleraftaler på området  
  • har mere end 2 års erfaring fra en lignende stilling og har en uddannelsesmæssig baggrund med fokus på IT, fx cand.merc., cand.it, ingeniør eller lignende og har en grundlæggende forståelse for IT-systemer  
  • er en dygtig projektleder, der arbejder struktureret og ansvarsfuldt med dine projekter, hvor du sikrer fremdrift og kvalitet i dine leverancer i samarbejde med forretningen.  
  • har erfaring med forandringsledelse og forstår at implementere ændringer i arbejdsprocesserne, så de giver mening for brugerne  
  • er udadvendt og samarbejdsorienteret og en stærk kommunikator, der kan formidle tekniske pro-blemstillinger i et enkelt og ikke-teknisk sprog – såvel mundtligt som skriftligt.  
 
Vi finder løsninger sammen  
Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er Arbejdstilsynet med til at sætte rammerne for menneskers ar-bejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.  
 
Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er en midlertidig stilling af et års varighed. Vi vil gerne have, at du starter den 1. april 2019.  
 
Du bliver ansat som akademisk medarbejder efter overenskomsten for akademikere i staten.  
 
Spørgsmål og ansøgning  
Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte kontorchef Kirsten Brink på tlf.nr. 7220 8601 eller chefkonsulent Christoffer Rude på tlf.nr. 7220 8823.  
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Jóna Thomsen i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5272.  
 
Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest mandag den 18. februar 2018 kl. 12.00.  
 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 8.  
 
Send ansøgning