Spring over hovedmenu

Ledige stillinger i Beskæftigelsesministeriet

Her finder du vores ledige stillinger. Ansøgningsprocessen foregår altid via vores elektroniske rekrutteringssystem. Dine oplysninger slettes efter seks måneder.

2 professorater (MSO) i arbejdsmiljø inden for Muskel- og skeletbesvær

 Vil du være med til at styrke forskningen inden for muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning (MSB), målinger på arbejdspladser, vurdering af eksponering samt arbejdsmiljørisici? Kan du videreudvikle den faglige profil og skabe et stærkt tværfagligt forskningsmiljø på området? Så har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø et spændende professorat (MSO). 

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked

I Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker vi i emner, der har betydning for arbejdsmiljø og arbejdsrelateret helbred nu og i fremtiden. Som en sektorforskningsinstitution inden for Beskæftigelsesministeriet er det også vores opgave at overvåge og evaluere udviklingen i arbejdsmiljøet samt at pege på nye risici. Vi uddanner nye forskere og formidler vores forskningsresultater i anerkendte tidsskrifter. Vi formidler den forskningsbaserede viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og rådgivere på arbejdsmiljøområdet. Derved bidrager vi til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark.

Du kan læse mere om os på www.nfa.dk 

Arbejdsmiljøforskning på internationalt niveau

Med udgangspunkt i eksisterende forskning i forskningscentrets og forskningsprogrammet inden for MSB skal du udvikle og implementere strategien for området samt skabe et stærkt tværfagligt forskningsmiljø. Vi adresserer aktuelle arbejdsmiljøproblemer i tværfagligt samarbejde med danske myndigheder og forskningsgrupper i ind- og udland. Forskningsgruppen består af ca. 25 forskere og studerende, som er fordelt mellem de 2 professorater.

Du skal lave forskning, der bidrager til:

  • pålidelig og præcis viden om hvordan fysiske krav i arbejdet øger risiko for smerter, sygefravær og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet,
  • øget viden om hvordan MSB kan forebygges og håndteres på arbejdspladser,
  • styrke viden om hvordan arbejdet kan fremme et langt og sundt arbejdsliv,
  • udvikle, anvende og udbrede nye metoder for at måle, analysere og formidle fysiske krav i arbejdet,
  • viden om risikofaktorer knyttet til fysisk krav i arbejdet inden for forskellige grupper på tværs af alder og typer af arbejde.  

Desuden skal du medvirke til, at forskningen foregår i en velfungerende, produktiv og kreativ forskningsgruppe. Professorerne skal i samarbejde med forskningscentrets andre forskningsprofessorer og seniorforskere vejlede ph.d.-studerende og yngre forskere. Professorerne skal derudover tage aktivt del i Forsk­ningscentrets undervisning på universiteterne. Endelig skal professorerne bidrage til myndig­heds­betjening samt udbygge samarbejdet med arbejdsmarkedets parter.

Bliv vores nye kollega

Vi forestiller os, at du har ledet og/eller dokumenteret forskning inden for flere af nedenstående emner:

  • målinger af fysiske krav i arbejdet blandt medarbejdere under almindeligt arbejde,
  • udvikling af interventioner på arbejdspladser der har lykkedes med at vise dokumenteret effekt på MSB,
  • risikofaktorer i det fysiske arbejdsmiljø for udvikling af MSB og konsekvenser heraf.

 Vi forventer, at du har et bredt netværk og erfaring med deltagelse i internationale fora.

Du skal have omfattende forskningserfaring og være internationalt ledende inden for forskningsfeltet fysiske krav i arbejde og MSB. Denne forskning skal være dokumenteret ved videnskabelig produktion på højt internationalt niveau svarende til kravene, der stilles til professorer ved universiteterne. Endvidere skal forskningen have bidraget til en videreudvikling af fagområdet - herunder været i stand til at bidrage med nytænkning og vist evne til at skaffe fondsmidler til forskningen.

Vi finder løsninger sammen

Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne små. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra siden og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er fuldtidsprofessorater med særlige opgaver, der løber i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Vi vil gerne have, at du starter den 1. marts 2021.

Du bliver ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC samt stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte forskningschef Anne Cathrine Tjellesen på tlf.nr. 2218 6473.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-partner Rikke Dahl Ledertoug i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf. nr. 2250 3487.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Send din ansøgning elektronisk via linket nedenfor. Vi skal have din ansøgning, cv, eksamenspapirer, publikationsliste, dokumentation for forskningsmæssige, sektorspecifikke og undervisningsmæssige erfaringer samt mindst 10 af dine væsentligste publikationer senest tirsdag den 1. september 2020.

Ansøgerne vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil efterfølgende træffe beslutning om, hvilken af de kvalificerede ansøgere, der vil være bedst egnet til stillingerne.

 

Send ansøgning