Spring over hovedmenu

Studerende til analyser og evidensarbejde på beskæftigelsesområdet

Er du analytisk og fagligt stærk inden for kvantitative og kvalitative metoder? Og har du lyst til at arbejde med analyser og opbygge viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen? Så har vi tre spændende studenterstillinger i Center for Viden og Analyse. 

 

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked 

I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vi ansvar for at skabe det bedst mulige grundlag for et sundt, dynamisk og effektivt arbejdsmarked, hvor flest mulige har job eller uddanner sig, og hvor virksomheder på alle niveauer har adgang til de medarbejdere de har brug for – ufaglærte, faglærte, eller højt specialiserede vidensmedarbejdere.  

Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at tilvejebringe og udvikle et kvalificeret vidensgrundlag for arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, til implementering af beskæftigelsespolitikken i dialog med vores mange samarbejdspartnere. Alt, hvad vi beskæftiger os med, kvalificeres af høje faglige standarder og evidensbaseret viden, der på én gang skal forankre og inspirere de politiske beslutninger og omsætningen af dem til administrerbar dagligdag med betydning for millioner af mennesker.  

Du kan læse mere om os på www.star.dk​

Kom tæt på den politiske proces

I centeret understøtter vi det policy forberedende arbejde med fx data og statistikker, større analyser, implementering og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og reforminitiativer. Herudover overvåger vi udviklingen på arbejdsmarkedet og opsamler viden om effekterne af beskæftigelsesindsatsen og ydelsessystemet. 

I Center for Viden og Analyse er vi knap 50 medarbejdere, herunder en studenterenhed på 9 studenter, som du vil indgå i som vores nye student. Centeret er fordelt i fire teams, hvoraf de opslåede stillinger indgår i hhv. Analyseteamet og Vidensteamet.

Student til Vidensteamet

Vil du være med til at opsamle, udvikle og formidle viden om effekter af beskæftigelsespolitiske indsatser? Brænder du for at bygge viden om, hvad der virker, og har du stor viden om kvantitative metoder og SAS programmering, så har vi to spændende stillinger i VOA's vidensteam.

Du skal indgå bredt i teamets arbejdsopgaver, herunder især:

 • Evaluering og monitorering af en større pulje til sygefraværsprojekter på offentlige arbejdspladser
 • Modning og analyser af nye registerdata. Fx rens, test og analyser af borgernes klikdata på jobnet.dk. Analyser af sagsbehandlerdata mm.
 • Opsamling af viden om effekter og udvikling af ny viden om effekter fx via udvikling af forsøgsdesign, gennemførelse af randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), effektanalyser mv. 
 • Formidling af viden om effekter via ledelsesunderstøttende it-værktøjer fx Jobeffekter og samarbejde med policykontorer om politikudvikling – og formidling.
 • Betjening af minister og departement og samarbejde med andre ministerier, organisationer mv., herunder beslutningsgrundlag for policyinitiativer på baggrund af analyser og viden om effekterne af indsatserne i beskæftigelsespolitikken

Student til Analyseteamet

Vil du være med til at betjene minister og folketing med tal og analyser, herunder forberede forhandlinger om og efterfølgende evaluere politiske reformer? Og brænder du for registeranalyser, programmering og økonometri? Så er stillingen i VOA's Analyseteam lige noget for dig.

De fleste af opgaverne kræver SAS-programmering, men der vil også være mulighed for at få erfaring med andre programmer såsom R i nogle af analyserne. Det er en fordel, hvis du har erfaring eller kendskab til disse programmer, men ikke et krav.

Du vil indgå bredt i Analyseteamets opgaver, herunder:

 • Bidrage til besvarelse af folketingsspørgsmål, herunder særudtræk i SAS og formulering af besvarelsen. 
 • Levere tal til både BM's departement og STAR's fagkontorer. 
 • Være tilknyttet en eller flere større og længerevarende analyser i samarbejde med en af de fuldmægtige, herunder beskrivende analyser og effektanalyser. Eksempelvis har vores studenter i Analyseteamet helt aktuelt været med til at udarbejde en effektanalyse af jobrotationsordningen, en effektanalyse af VEU-kurser, samt en beskrivende analyse af voksenlærlingeordningen.  

Fælles for stillingerne er, at du kommer til at arbejde sammen med centerets øvrige studenter og ansatte, og får derfor mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige data- og analyseopgaver inden for beskæftigelsespolitik.

Angiv gerne i din ansøgning, hvilken af de beskrevne stillinger du som udgangspunkt foretrækker.

Bliv vores nye kollega   

Vi forestiller os, at du:

 • er stud.polit., stud.oecon., stud.scient.pol. eller lignende med en kvantitativ profil, 
 • kan lide at arbejde med økonometri/kvantitativ metode,
 • har erfaring med eller lyst til at lære at programmere i SAS (anden programmeringserfaring er også en fordel),
 • arbejder struktureret, grundigt og analytisk, 
 • er god til at formidle komplekst indhold på en letforståelig måde til forskellige målgrupper.

Vi finder løsninger sammen 

Som en del af Beskæftigelsesministeriet er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne små. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra siden og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er en studenterstilling på gennemsnitligt 15 om ugen. Vi vil gerne have, at du starter den 1. december 2020.

Du bliver ansat som student efter OAO-S-fællesoverenskomsten, organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Michelle Lillelund Kærgaard på tlf.nr. 7221 7751.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Tina Kjærsgaard i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 5162 2762.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest mandag den 26. oktober 2020.

Send ansøgning