Spring over hovedmenu

Afdelingschef til Beskæftigelsesministeriets departement

Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer? Har du en tydelig faglig profil og erfaring med at agere på områder med stor politisk bevågenhed? Så har vi en spændende stilling som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement.  

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked  

I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi dagligt og tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag. Sammen med styrelserne har vi ansvaret for altid at give ministeren det bedst mulige grundlag af relevant og tilgængelig viden at træffe sine beslutninger på. Det er vores kerneopgave at understøtte ministeren og Folketinget ved rettidigt at afsøge, gennemarbejde, analysere og forberede materiale på højt fagligt niveau og indgå i saglig dialog om det. Som departement er det samtidigt vores opgave at sætte retning for hele ministerområdet. Og det gør vi via effektiv styring og ledelse.  

Her kommer du altså helt ind i centrum af den faglige og politiske proces og får fingrene ned i problemstillinger og løsninger, som involverer milliarder af skattekroner og får mærkbare konsekvenser for tusindvis af mennesker.  

Du kan læse mere om os på www.bm.dk

Ledelse i et politisk spændingsfelt  

Som afdelingschef i departementet bliver du en del af en travl, men spændende hverdag, som stiller store krav til dit overblik og din evne til at prioritere. Du refererer til departementschefen og indgår i ministeriets samlede koncernledelse. Arbejdsdelingen mellem de i alt fire afdelingschefer i departementet er flydende i forhold til større prioriterede områder, reformer eller sager. I den daglige opgaveløsning er der et tæt samarbejde med den øvrige del af departementet og koncernens øvrige enheder.  

Du får ansvaret for opgaverne i Center for Analyse, Pension og International (CAPI). Centret består af Analyseenheden, Enheden for Tilsyn og Pension samt Internationalt kontor. Du får personaleansvar for to kontorchefer, og sammen har I ansvaret for den daglige ledelse af 37 fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere.

Dine vigtigste opgaver vil være, at:  

 • sætte strategisk retning på ministeriets arbejde med pensionsområdet, herunder bidrage til arbejdet i Kommission for tilbagetrækning og nedslidning, som betjenes af et sekretariat i samarbejde med Finansministeriet
 • vidreudvikle Beskæftigelsesministeirets styrkeposition på viden- og evidensområdet
 • medvirke til et vedvarende internationalt udsyn i Beskæftigelsesministeriets opgaveløsning
 • bidrage til den fortsatte digitalisering af Beskæftigelsesministeriet som koncern og beskæftigelsesområdet som helhed
 • medvikre til effektivt og strategisk tilyn med tilknyttede institutioner (fx AES, UDK mv.)
 • sætte strategisk- og ledelsesmæssig retning på udviklingen af centret  
 • skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø med nytænkning og høj kvalitet i opgaveløsningen  
 • omsætte idéer og visioner til konkret handling og sikre fagligt solide beslutningsgrundlag
 • medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer med vores interessenter og samarbejdspartnere.  

Bliv vores nye kollega  

Vi forestiller os, at du:  

 • har en stærk lederprofil og flere års erfaring som leder – gerne fra en politisk ledet organisation
 • er en visionær, anerkendende og motiverende leder, der forstår at skabe udvikling og resultater
 • har erfaring med at håndtere komplekse politiske problemstillinger samt indgående kendskab til politisk betjening og politiske beslutningsprocesser
 • har erfaring med internationalt arbejde og samarbejde fx med internationale organisationer som EU, ILO og Nordisk Ministerråd
 • har analytisk sans og forståelse
 • er god til at samarbejde på tværs – såvel internt i ministeriet som med eksterne samarbejdspartnere og interessenter både nationalt og internationalt
 • har stærke kommunikative kompetencer
 • kan fremme en kultur præget af departementets værdier: Ordentlig, tydelig, fremsynet, ambitiøs
 • har en akademisk baggrund som fx cand.jur., cand.scient.pol., cand.polit. og gerne suppleret med en lederuddannelse.  

Vi finder løsninger sammen  

Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er departementet med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.  

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter senest den 1. oktober 2021.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 (lønramme 39) og ansættelsen sker på åremål. Der er mulighed for forhandling af personlige tillæg. Ansættelsen vil ske efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Hvis du er tjenestemand i forvejen, vil ansættelsen kunne ske som tjenestemand.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte departementschef Søren Kryhlmand på tlf.nr. 7220 5015.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-chef Rikke Perlman i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5174.  

Der kan indgå test i ansættelsesforløbet.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.  

Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest søndag den 8. august 2021.

Send ansøgning