Spring over hovedmenu

Jurister med politisk tæft til politikudvikling og lovgivning i Ydelsespolitisk Center

 

Har du lyst til at præge udviklingen af velfærdssamfundet gennem udvikling af det grundlæggende forsørgelsessystem i Danmark, og vil du gerne arbejde helt tæt på den politiske beslutningsproces? Så har vi fire spændende stillinger i Ydelsespolitisk Center.

 

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked

I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vi ansvar for at skabe det bedst mulige grundlag for et sundt, dynamisk og effektivt arbejdsmarked, hvor flest mulige har job eller uddanner sig, og hvor virksomheder på alle niveauer har adgang til de medarbejdere de har brug for – ufaglærte, faglærte, eller højt specialiserede vidensmedarbejdere. 

Vores arbejdsfelt er bredt og varieret og spænder fra at tilvejebringe og udvikle et kvalificeret vidensgrundlag for arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, til implementering af beskæftigelsespolitikken i dialog med vores mange samarbejdspartnere. Alt, hvad vi beskæftiger os med, kvalificeres af høje faglige standarder og evidensbaseret viden, der på én gang skal forankre og inspirere de politiske beslutninger og omsætningen af dem til administrerbar dagligdag med betydning for millioner af mennesker. 

Du kan læse mere om os på www.star.dk

 

Kom tæt på politikudviklingen og regelarbejdet på ydelsesområdet

I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vi ansvarlige for lov- og regelarbejde, implementeringsunderstøttelse, policyudvikling og ministerbetjening i forbindelse med udmøntning af politiske initiativer og reformarbejde på ydelsesområdet og i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

I Ydelsespolitisk Center udvikler og implementerer vi lovgivningen vedrørende en lang række grundlæggende forsørgelsesydelser og andre økonomiske tilskud, fx kontanthjælp, pension, dagpenge mv. Vores arbejde omfatter politikudvikling, ministerbetjening, regelarbejde og implementering. Desuden er beskæftigelsesministerens tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse forankret i centret.

Du bliver en del af et højt specialiseret juridisk center, hvor vi sætter samarbejde og godt humør højt. Vi er organiseret i fem teams. Herudover har vi tværgående vidensgrupper, der specialiserer sig i og oplærer medarbejdere i bl.a. lovteknik, EU/internationalt, GDPR, forvaltningsret, implementering samt om registre og digitaliseringsklar lovgivning.

Vi har fire ledige stillinger i henholdsvis teamet for Udbetaling Danmark og pensionsområdet, teamet for kontanthjælp, børnetilskud og boligstøtte og teamet for dagpenge og efterløn.

I de ledige stillinger er omdrejningspunktet for opgaverne primært rettet mod arbejde med drift og udvikling af dagpengelovgivningen, pensionslovgivningen, kontanthjælpslovgivningen og tilgrænsende ydelser. Vi laver både lovgivningsarbejde og politikarbejde, og arbejdet kræver en skarp juridisk pen. Området står højt på regeringens dagsorden som følge af blandet andet Covid-19s betydning for arbejdsmarkedet og ledigheden, indførelsen af tidlig pension og arbejdet med Ydelseskommissionens anbefalinger.  Du vil bl.a. skulle være med til at udvikle løsninger, der tager højde for politiske ønsker, og som samtidig holder balancen i krydsfeltet mellem digitaliseret og automatiseret ydelsesadministration, forvaltningsretten og hensynet til den enkelte borger. Samtidig vil du skulle omsætte et nyt ydelsessystem til lovgivning samt sikre, at allerede igangsatte initiativer implementeres i overensstemmelse med deres intention.

Du skal kunne grave dig ned i detaljer i loven og komme med bidrag til lovfortolkning, selv skrive eller lære at skrive lovforslag og bidrage til at gøre lovgivningen mere enkel og digitaliserbar. Samtidigt skal du også kunne hæve dig op i helikopteren forbindelse med politiske udspil og kunne se løsninger og komme med forslag til håndteringen af diskussioner om fx tilbagetrækningsalder, incitamenter til at arbejde, kontrol med udbetalinger og spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at ægtefæller eller samleveres indkomst påvirker beregning af pensionen.

For alle stillinger gælder, at du kommer tæt på den politiske beslutningsproces og skal arbejde tæt med departementet. Vi har mange opgaver og projekter, som går på tværs af kontorer, så du vil få mulighed for at beskæftige dig med et bredt spektrum af opgaver sammen med andre kolleger i centret og styrelsen, herunder sammen med andre faggrupper om specialiserede og komplekse opgaver.

Du vil få et bredt netværk internt og eksternt med f.eks. andre ministerier og eventuelt med Udbetaling Danmark med rig mulighed for kompetent faglig sparring. Samtidig bliver du en del af en stor styrelse i et stort ministerium, hvilket på sigt giver mulighed for videreudvikling gennem intern rokade i Beskæftigelsesministeriet.
 

Bliv vores nye kollega 

Vi forestiller os, at du:

 • er cand.jur. eller har beskæftiget dig med juridisk arbejde,
 • har erfaring med lov- og regelarbejde eller interesse og forståelse for det,
 • interesserer dig for beskæftigelsespolitik,
 • har erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation,
 • er god til at omsætte både politik og jura til forståelige notater og budskaber,
 • både kan arbejde selvstændigt og indgå i teamsamarbejde i et tværfagligt miljø,
 • kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i et miljø, der ofte er præget af korte deadlines og daglige overraskelser,
 • er nysgerrig på at udfordre din nuværende faglige kompetencer i f.t. opgaver og ansvarsområder og
 • det er en fordel – men ikke en betingelse for at søge stillingen – hvis du har erfaring som jurist fx fra en statslig styrelse eller departement.
   

Vi finder løsninger sammen 

Som en del af Beskæftigelsesministeriet er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne små. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra siden og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.


Løn- og ansættelsesvilkår 

​Stillingerne er faste fuldtidsstillinger. Vi vil gerne have, at du starter den 1. oktober 2021 eller snarest herefter.

Du bliver ansat som fuldmægtig efter overenskomsten for akademikere i staten. Afhængigt af dine kvalifikationer og tidligere erfaringer er der eventuelt mulighed for ansættelse som konsulent. 

Dit daglige arbejdssted er Vermundsgade 38, 2100 København Ø. 

 

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du ikke fik svar på alle dine spørgsmål er du velkommen til at kontorchef Tina Holgaard Madsen på tlf. 72217692, kontorchef Kirsten Brix Pedersen på tlf. 72217500 eller teamchef Jane Vitu på tlf. 72217679.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Ask Blicher i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 29631726. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Send din ansøgning elektronisk via linket nedenfor. Vi skal have din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest den 10. august 2021.

Vi forventer, at afholde samtaler i uge 33-34.

 

 

 

 

Send ansøgning