Spring over hovedmenu

Dobbeltsproget medarbejder til Center for Arbejdsskader - Grønland

Motiveres du af at gøre en forskel hver dag? Taler og skriver du både dansk og grønlandsk? Og har du lyst til at arbejde med mange forskellige opgaver inden for administration? Så har vi en spændende stilling i Center for Arbejdsskader i Grønland.

Vi bidrager til et trygt arbejdsmarked

Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES) er en del af ATP-koncernen, som er Danmarks største pensions- og administrationshus. I AES sikrer vi, at alle der kommer til skade på arbejdet, får den erstatning, de har ret til efter loven. Hvert år træffer vi mere end 100.000 afgørelser, og vi ved, at hver eneste afgørelse har stor betydning for det menneske, som er kommet til skade.

Vi tilbyder et arbejde, der skaber mening, vi er ambitiøse ift. os som virksomhed og dig som medarbejder, og skaber rammer for et arbejdsliv i balance. Vi går op i godt kollegaskab og en god arbejdskultur med nærværende ledelse, personlig og faglig udvikling.

Netop nu leder vi efter en ny kollega, der har lyst til at arbejde på et mindre kontor, hvor opgaverne er mangeartede.

Dine opgaver bliver tilpasset dine erfaringer og interesser og kan bl.a. være at:

  • arbejde med kontorets interne og eksterne kommunikation
  • oversætte lettere afgørelsessager og tekster til hjemmesiden fra dansk til grønlandsk
  • arbejde med sagsbehandling - heriblandt oprettelse af sager og indhente de indledende oplysninger til konkrete sager
  • vejlede borgere og interessenter både skriftligt og mundtligt
  • deltage i kommunikationskampagner rundt om i Grønland
  • lave administrative og praktiske opgaver

Bliv vores nye kollega

Du har erfaring med administrativt arbejde. Din baggrund kan være en kontoruddannelse, en professionsbachelor, en erhvervsakademiuddannelse, en sundhedsfaglig baggrund eller lignende. Du taler og skriver flydende grønlandsk og dansk. Du har gode kommunikationsevner og er interesseret i at oversætte fagsprog.

Du arbejder struktureret og er typen, der er i stand til at overskue flere forskelligartet opgaver i løbet af en arbejdsdag. Du er udadvendt og motiveres af dialog med borgere. Du kan tage initiativ og har engagement. Og du går op i, at vi i fællesskab når vores resultater.

Vi finder løsninger sammen

Vi tilbyder dig muligheden for at blive ansat inden for et område, hvor vi løser opgaver på et højt specialiseret niveau. Du bliver en del af AES i Nuuk, hvor vi har ansvar for arbejdsskadesager i Grønland. Vi arbejder sammen for at skabe rammer for gode præstationer og individuel udvikling. Sektionen består bl.a. af jurister, tolke og kontoruddannede og lokationen deler vi med Arbejdstilsynet.

Vi løser opgaver med udgangspunkt i at skabe balance mellem effektiv sagsbehandling med rette kvalitet, en sund økonomi og ved at møde kunderne –organisationer, virksomheder og borgere – gennem åbenhed, service og brugervenlige løsninger. Du kan læse mere om os på www.aes.dk.

AES har ansvaret for behandling af arbejdsskadesager og Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for lovgivningen og politikudviklingen på området. Derfor arbejder vi naturligt tæt sammen om arbejdsskadeområdet i Danmark. Du kan læse mere om Beskæftigelsesministeriet på www.bm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Du ansættes af Beskæftigelsesministeriet, men er udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i ATP. Vi vil gerne have, at du starter senest den 1. oktober 2022. 

Løn- og ansættelsesvilkår herunder ret til frirejser samt bohaveflytning, sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst.

Den ugentlige arbejdstid i Grønland er 40 timer. Vi anviser bolig efter de til enhver tid gældende regler.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Birgitte Kamstrup Kragelund på tlf.nr. +299 40349450 eller på mail bkk@atp.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig, Tina Kjærsgaard i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. +45 5162 2762 (træffes fra uge 31).

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Send din ansøgning, cv, eksamenspapirer m.v. elektronisk senest 15. august 2022.

Send ansøgning