Spring over hovedmenu

Akademiker til økonomistyring

Har du talent for økonomistyring og lyst til at blive en del af en spændende arbejdsplads med mange forskellige fagligheder? Vil du være med til at sikre god økonomisk forvaltning i en nøglefunktion, der indebærer tæt samarbejde med forskere, chefer og direktion? Og vil du arbejde med økonomistyring og regnskab knyttet til finanslovsbevillinger og fondsbevillinger på arbejdsmiljøområdet? Så har vi en stilling i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Nøgleperson til økonomi-, aktivitets- og resultatstyring

Stillingen indeholder et mix af klassisk økonomistyring for det samlede forskningscenter og bistand til NFA’s forskelligartede forskningsprojekter fra projektansøgning og løbende afrapportering til bevilgende fonde og til projektregnskabsaflæggelse.

Du kommer til at arbejde med følgende opgaver:

  • løbende økonomistyring, herunder finanslovsarbejde, udgiftsopfølgning, årsregnskab samt budgetlægning og opfølgning,
  • sikring af at den økonomiske forvaltning overholder gældende bevillingsretlige og regnskabsmæssige regler, 
  • teknisk bistand til budgetlægning i forbindelse med projektansøgninger til forskningsfonde,
  • bistand til økonomisk administration af bevilgede forskningsprojekter og til indgåelse af årlige projektresultatkontrakter og
  • løbende og afsluttende økonomisk afrapportering og afregning for forskningsprojekter til danske og internationale fonde.

Den faglige ledelse af projekterne varetages af forskningsafdelingerne, men økonomifunktionen hjælper med systemadgang og – forståelse.

Stillingen er forankret i Sekretariatet, der har ansvaret for drift og supportfunktioner i NFA. Sekretariatet skal sikre, at direktionen har det bedste beslutningsgrundlag i forhold til den overordnede strategiske ledelse af NFA, herunder den overordnede økonomi-, aktivitets- og resultatstyring.

Du kommer til at indgå i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på samarbejde og gensidig sparring. Opgaver løses i dialog med forskningscenterets direktion, chefer, forskere samt departementets økonomikontor. Det er således tale om en central stilling i NFA med samarbejdsrelationer til hele organisationen.

Du skal desuden indgå i arbejdet med at udvikle og vedligeholde NFA’s økonomirelevante data og bidrage til vores nye porteføljestyringssystem, som vi bruger til faglig og økonomisk styring af NFA’s forskningsprojekter.

Bliv vores nye kollega

Vi forestiller, os at du er uddannet cand.polit., cand.oecon., cand.scient.pol. eller lignende og har et par års erfaring fra en anden politisk styret organisation, fx en styrelse. Det vil derfor også være en fordel, hvis du har kendskab til statens budget- og regnskabsregler og har erfaring med at arbejde i de fællesstatslige systemer: Navision Stat, Indfak, RejsUd, LDV og SBS. Endnu et plus vil også være, hvis du har kendskab til projektregnskaber bl.a. EU projekter.

Derudover forestiller vi os, at du:

  • har interesse for sammenhængen mellem it-systemunderstøttelse og økonomiske styringsbehov,
  • er analytisk stærk og har evnen til både at bevare overblikket og grave dig ned i detaljerne,
  • er god til at samarbejde på tværs - både med interne og eksterne samarbejdspartnere,
  • er løsningsorienteret og har god dømmekraft, og
  • kan formidle komplekst materiale kort og letforståeligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter hurtigst muligt og senest den 1. maj 2023.

Du vil blive ansat som fuldmægtig efter overenskomsten for akademikere i staten.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Anne Marie Clemensen på tlf. 2935 7308.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-partner Rikke Dahl Ledertoug i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf. nr. 2250 3487.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vi skal modtage din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest mandag den 10. april 2023.

Dette opslag er et genopslag.

Send ansøgning