Spring over hovedmenu

Akademiker til udvikling af tilsynsindsatser på arbejdsmiljøområdet

Vil du bidrage til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark? Kan du lide at samarbejde på tværs i organisationen, og kan du drive, analysere og formidle strategisk vigtige opgaver i en politisk styret organisation? Så er du måske vores nye kollega i kontoret for Analyse og Metode.

Bliv en del af et fagligt stærkt kontor, der arbejder med udvikling af tilsynsindsatsen

Du bliver en del af Tilsynsudvikling og Metode-gruppen i kontoret for Analyse og Metode, hvor vi samarbejder tæt med de øvrige kontorer i det Arbejdsmiljøfaglige center og de tre tilsynscentre. Vi udvikler og understøtter indsatser, metoder og redskaber, som de tilsynsførerende bruger, når de fører tilsyn med arbejdsmiljøet på landets virksomheder. Vi arbejder desuden med politiske initiativer og ministerbetjening, fx ved at udarbejde svar på folketingsspørgsmål om arbejdsmiljø.

Som udgangspunkt vil dine opgaver omfatte:

  • Projektledelse og -arbejde i forbindelse med tværgående projekter
  • Koordinering på tværs af samarbejdspartnere og interessenter i organisationen 
  • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og sagsfremstillinger til ledelsesbetjening
  • Ministerbetjening, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål
  • Dialog med og besvarelse af henvendelser fra kollegaer og virksomheder.

I kontoret er vi i alt ca. 25 medarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde. Vi udvikler og implementerer tilsynsmetoder, gennemfører analyser og overvågning af arbejdsmiljøet og driver Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er ofte stor politisk interesse for vores ansvarsområder, og det er derfor vigtigt, at du ser det som en interessant udfordring at kunne navigere i krydsfeltet mellem faglighed og politik.

Aktuelt forhandles en ny politisk arbejdsmiljøaftale, som skal sætte retningen for Arbejdstilsynets opgaver i de kommende år. Samtidig er Arbejdstilsynet undervejs i en større IT-modernisering, hvor flere kernesystemer udskiftes. Begge dele vil give nye muligheder for vores arbejde, men også stille krav til organisationens omstillingsparathed og evne til sammen at finde gode løsninger. 

Bliv vores nye kollega

Du vil indgå i projekter, som kræver stor berøringsflade på tværs af organisationen, og det er derfor en fordel, hvis du drives af at opdyrke gode relationer og finde gode løsninger med kollegaer med mange forskellige fagligheder, herunder inden for data, it og jura. Vi forestiller os, at du:

  • har en relevant akademisk uddannelse som fx cand.scient.adm., cand.scient.soc. eller cand.scient.pol.
  • har organisatorisk og politisk tæft og kan udarbejde solide beslutningsoplæg
  • har stærke evner til mundtligt og skriftligt at formidle komplekse problemstillinger
  • har en positiv og løsningsorienteret tilgang med blik for interessenter og strategisk fokus
  • formår at bevare overblikket og trives i en hverdag, hvor tingene kan gå stærkt.

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til arbejdsmiljøområdet, herunder samarbejde med arbejdsmarkedets parter, men det er ikke en betingelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter senest den 1. juni 2023.

Du bliver ansat som fuldmægtig efter overenskomsten for akademikere i staten.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte souschef Anne-Dorte Stanstrup på tlf. nr. 7220 8987 eller ads@at.dk. eller specialkonsulent Mette Caroline Larsen Klitgaard på tlf. nr. 7220 8598 eller mclk@at.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Jóna Thomsen i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5272.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset personlige baggrund til at søge stillingen.

Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest fredag den 31. marts 2023 kl. 12. 

Vi forventer at indkalde til en første og anden runde af samtaler, som vil blive afholdt i uge 15 og 16. De ansøgere, som går videre til anden samtale, vil modtage en case forud for samtalen.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Send ansøgning