Spring over hovedmenu
Foto: Beskæftigelsesministeriet

Et mix af jura og policy giver en god cocktail

Selvom man er udstyret med viden fra to forskellige områder, så kan man sagtens samarbejde om at spise croissanter om morgenen, skrive forslag til politiske udspil om dagen og drikke en øl om aftenen. Mød de to kolleger; Tina Michler Bujakewitz og Gyda Kaptain.

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, at Tina og Gyda gik i gang med at kigge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats godt og grundigt igennem. For der skulle ryddes op i regeljunglen, lød beskeden fra beskæftigelsesministeren. Og de to kolleger gik grundigt til værks. Men med to forskellige sæt briller på. Tina er uddannet i politik og administration, og Gyda er uddannet jurist.

- Vores samarbejde betyder, at de forslag, vi kommer med, bliver bedre og skarpere, siger Tina.

Til daglig arbejder Tina på 29 år og Gyda på 31 år side om side på 2. sal i kontoret for Arbejdsmarkedspolitik i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Men deres uddannelsesmæssige baggrunde og faglige kunnen peger i hver sin retning. Det giver daglige udfordringer, men også muligheder, når der fx skal laves politiske udspil.

- Vi bliver tvunget til at kigge ud af vores egen faglige kasse, fordi vi skal have de andre fagligheder med, fortæller Gyda, der er uddannet jurist fra Aarhus Universitet.

For to år siden fandt Gyda det naturligt at skifte til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, efter hun havde arbejdet to år i Ankestyrelsen, hvor hun traf afgørelser i klagesager inden for beskæftigelsesområdet.

Fra første bogstav til sidste punktum

I kontoret for Arbejdsmarkedspolitik deler forskellige fagligheder de samme skriveborde, når de på kryds og tværs skal skrive forslag til politiske udspil. I policyteamet, som Tina er en del af, er hovedfokus på politikudvikling, og om forslagene kan implementeres i praksis, når udspillet skal stykkes sammen. Mens de i jurateamet, som Gyda er en del af, blandt andet sørger for, at forslagene juridisk kan gennemføres.

- Det er fedt at have forskellige fagligheder samlet i det samme kontor. Og jeg bliver altid klogere, når jeg vender tingene med juristerne, siger Tina, der har arbejdet i styrelsen i tre år.

Hun fandt sig til rette i styrelsen, efter hun havde færdiggjort sin uddannelse i Aalborg og i York, hvor hun gennem det meste af sin studietid havde fokuseret på beskæftigelsespolitik.

- Jeg synes, at implementeringsdelen er et af de vigtigste elementer i det arbejde, jeg laver. Alt det, der bliver formet herinde, har jo betydning for borgerne og for dem, der skal arbejde med reglerne.

Tæt på den politiske beslutningsproces

Forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er blot et eksempel på et udspil, som de to medarbejdere har arbejdet tæt sammen om. Og deres forskellige fokus kan sommetider gøre det svært, når ti sider skal skæres ned til én enkelt eller to sider, inden det forelægges ministeren. For hvad er mest vigtigt, og hvad kan undværes?

- Man er specialister på hvert sit område, så der kan nogle gange ligge en udfordring i at forstå hinanden, siger Tina.

- Men det er spændende, hvor mange forskellige måder man kan se og angribe en sag på. Juristerne kigger på én måde, policy på en anden. Og det betyder, at man får tænkt en sag hele vejen rundt, siger Gyda.

De to kolleger benytter sig – udover af deres egne kontorer – også af analysekontoret, der ser på effekter af forslag, og økonomer regner på, hvad det vil koste. Dermed når en sag igennem alle led.

- Det gør det trygt, at det er så stor en frugtsalat, der bliver blandet sammen, fordi mange har været inde over, og man føler, at vi har fået alle aspekter med, siger Gyda.

Skal der stå ’kan’ eller ’skal’?

Og. Eller. Kan. Skal. Små konjunktioner og verbaler, der har en helt afgørende betydning, når man er uddannet i lovtekster og paragraffer, som Gyda er.

- Traditionelt set er juristerne nok mere sort/hvid, og jeg kan med jura-øjne synes, at noget står tydeligt, men selve implementeringen er måske ikke så klar. Og det er der, Tina kommer ind. Det er egentlig et ret godt reality-check, fortæller Gyda om, hvorfor hun ikke kan undvære Tina i sit arbejde.

Slutresultatet blev en bred politisk aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, som har krævet mange kopper kaffe, adskillige lakridser og aftentimer foran computerskærmene, før aftalen kom i hus. Men arbejdet slutter bestemt ikke her. Nu går udmøntningen i gang; der skal udarbejdes en ny lov, bemærkninger og vejledninger. Og der bliver løbet hurtigt. Rigtig hurtigt, når der kommer bestillinger fra ministeren, og det skal koordineres i hele huset.

- Nogle gange har man to timer, og man sender en bestilling ud til 20-30 mand, der på tværs af styrelsen skal hjælpe med at få det udformet. Og alle er gode til at smide, hvad de har i hænderne for at hjælpe til med hver deres faglighed, siger Tina.

Det betyder, at det er altafgørende, at de forskellige kontorer i styrelsen kan arbejde sammen, for at den politiske maskine kan køre.

- Vi har brug for jura, praksis, tal og analyse – ja, det hele for at være sikre på, at den sag, der lægges til ministeren er formidlingsteknisk god og retorisk skarp. Vi er som et firben – hvis ét ben forsvinder, så halter man lidt, siger Gyda.

Interessante emner og uforudsigelighed er nøgleord

I de to kollegers kontor fokuserer man blandt andet på at forenkle lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I Beskæftigelsesministeriet foregår meget af det lovforberedende arbejde nemlig i styrelsen.

Gyda og Tina beskriver deres dagligdag som både spændende og uforudsigelig, og de ved aldrig, hvilken opgave der bliver den næste.

- Man kan have en idé om, hvad man skal lave i dag, når man møder på arbejde. Men pludselig kan der komme noget i nyhederne eller en melding fra ministeren, der gør, at ens arbejdsdag bliver vendt 180 grader. Jeg synes, at det er med til at give mit arbejde værdi, siger Gyda.

- Og så er det egentlig ret vildt at være et sted, hvor man i den grad er med til at forme beskæftigelsespolitikken i Danmark, tilføjer Tina.