Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 04. juni 2018

Vikararbejde skaffer job til ledige over 50 år

Bragt i flere regionale medier

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Vi skal hjælpe ledige over 50 år med at komme i arbejde. Der er brug for dem i denne tid, hvor flere virksomheder mangler arbejdskraft. Og netop seniorer har ofte rigtig meget erfaring at bidrage med efter mange år på arbejdsmarkedet.

Derfor glæder det mig, at syv kommuner har fået bevilliget godt 4,5 mio. kroner til et projekt i jobcenteret om seniorvikar-arbejde. På den måde kan der gøres en særlig indsats for at bringe ledige over 50 år hurtigere tilbage i arbejde gennem vikarbureauer. Det er desværre ofte lidt sværere for personer over 50 år at komme i beskæftigelse igen, når de først er blevet ledige.

Pengene kommer fra puljen i Beskæftigelsesreformen, hvor der er afsat godt 10 mio. kroner årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år. Pengene fra 2017 er øremærket til, at jobcentrene kan indgå et formaliseret samarbejde med vikarbureauer for at få seniorer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Erfaringer viser, at vikarjob kan være en god måde at få folk ind på arbejdsmarkedet. Fra et tidligere projekt har vi set, at mange seniorer er afklarede i forhold til deres kompetencer, og derfor er det nemmere at finde et godt match med en virksomhed.

Alle dem, der kan og vil, skal have mulighed for at blive en del af det arbejdende fællesskab. Projekt seniorvikar er med til at sikre, at ledige seniorer igen bliver en del af arbejdsmarkedet. Vikaransættelser kan være med til at fjerne myter om, at seniorer har forældede kompetencer eller dårligt helbred. Myter, der kan være en barriere for at seniorer igen får en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Jeg tror fuldt og fast på, at vi ved at give et ekstra løft til de ledige seniorer står i en win-win-win situation.

Flere seniorer kommer tilbage til arbejdsmarkedet, virksomhederne får tilført mere kvalificeret arbejdskraft og det giver færre borgere på overførsel og flere penge til vores velfærdssamfund. Det er positivt for den enkelte at have et langt og sundt arbejdsliv, og det sikrer vækst og kernevelfærd i det danske samfund.

Det er også baggrunden for, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti nedsætter en tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv, som blandt andet skal pege på, hvad der skal til for at seniorerne bliver lidt længere tid på arbejdsmarkedet.

Jeg ser frem til, at tænketanken kommer i gang med sit arbejde i den kommende tid.