Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 25-11-2018

Færre penge til bandekriminelle

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) 

Bandekriminalitet er helt uacceptabelt og en ekstraordinær trussel mod almindelige borgere og det danske samfund. Det vil vi ikke finde os i. Vi skal sætte hårdt ind mod de personer, som uden nogen form for hensyn til det øvrige samfund eller almindelige borgeres ve og vel, begår grov kriminalitet og modarbejder de værdier, som vores samfund bygger på. 

Derfor mener jeg, at har bandemedlemmer begået grov kriminalitet, skal de også mærke det kontant ved at ryge ned på den lavest mulige ydelse. Det glæder mig derfor, at regeringen er blevet enig med Dansk Folkeparti om et nyt lovforslag, der vil give dømte bandekriminelle en karantæne på tre år fra kontanthjælp, dagpenge og andre ydelser. 

Karantænen betyder, at den dømte bliver udelukket fra en række ydelser, mens andre ydelser som fx kontanthjælp og førtidspension nedsættes i en periode på tre år efter udstået straf. Derfor vil personen højst kunne modtage en ydelse, der svarer til integrationsydelsen.  

Lovforslaget om karantæne i ydelsessystemet spiller sammen med det nyligt indførte opholdsforbud for bandemedlemmer. Det betyder, at bandemedlemmer, der idømmes en ubetinget fængselsstraf eller frihedsberøvelse som eksempelvis forvaring for en overtrædelse omfattet af bandeparagraffen, vil blive omfattet af karantænen fra ydelserne og kan samtidig få forbud mod at færdes og opholde sig i en eller flere kommuner i en periode. 

Vi har et grundlovssikret økonomisk sikkerhedsnet, som gør, at ingen – der ikke på anden vis kan forsørge sig selv – står fuldstændig uden ydelse. Men det er i mine øjne kun rimeligt, at dømte bandemedlemmer ikke får mere end det mindst mulige beløb, når de modarbejder det samfund, som danner hele grundlaget for, at vi alle kan nyde godt af et sådan økonomisk sikkerhedsnet. 

Regeringen har for nylig fremsat lovforslaget med henblik på at karantæneordningen træder i kraft fra årsskiftet. Vi må gøre brug af særlige midler for at markere, at banders adfærd ikke er noget, vi som samfund vil acceptere.