Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 19-12-2018

Hammeren skal falde for fællesskabets skyld

Bragt i Børsen

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Vi nyder godt af fællesskaber i hverdagen. Om det så er boligforeningen eller fodboldklubben, har vi masser af fordele ved at deltage, men ved også, hvad der sker, hvis vi kører på frihjul.

Den samme regel gælder vores fælles pengekasse, statskassen. Her hjælper vi dem, der har mistet deres arbejde, men forventer, at de gør, hvad de kan for at få et nyt. Desværre har det længe været uklart, hvad konsekvensen er, hvis man blæser på det princip. De seneste to år er jeg blevet præsenteret for tre undersøgelser, som har afsløret et hav af fejl i sager om sanktioner til kontanthjælpsmodtagere.

Det duer ikke. At rejse til udlandet, når man egentlig skulle søge job eller at blive væk fra kommunens tilbud uden rimelig grund, er at køre på frihjul. Og den modsatte situation - at blive straffet når man har gjort sin pligt - er ligeså uacceptabel. 

Derfor lavede vi i efteråret en aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, så det er tydeligt for alle, hvor meget kommunen trækker i kontanthjælp, når man bryder reglerne. Og kommunen kan gøre det hurtigere, så man ikke først mærker konsekvensen længe efter forseelsen. Det er også slut med at kunne få mere i boligstøtte, hvis kontanthjælpen bliver sat ned, og vi skærper straffen for uberettiget at rejse til udlandet.

Kommunerne er enige i, at sagsbehandlere og borgere nu faktisk kan se meningen med reglerne. For ligeså vigtigt det er at være konsekvent overfor de, der bryder reglerne bevidst, ligeså vigtigt er det, at en udsat kontanthjælpsmodtager ikke straffes for noget, vedkommende ikke har en chance for at efterleve.

Derfor skal kommunerne fortsat tage hensyn til de svageste. Her må sanktioner kun komme på tale, hvis de kan sikre, at borgeren står til rådighed. Kommunerne skal forklare reglerne, så borgerne forstår dem. Vi kommer til at følge deres praksis overfor denne gruppe tæt med blandt andet årlige undersøgelser. 

Tilsammen skulle det gerne resultere i en mere gennemskuelig behandling af kontanthjælpsmodtagerne og sikre opbakningen til fællesskabet. Det er jeg glad for, at Folketingets to største partier også har taget et medansvar for.