Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 31. januar 2019

Nej, sygefraværet er ikke lige meget

Bragt i Politiken

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V)

Politiken anklager i en leder 14. januar regeringen for at overdrive forskellen i sygefravær mellem det offentlige og det private. Blandt andet skriver avisen, at der er fremlagt et udspil på området, "der blandt andet skulle løse problemet med det store sygefravær, der ikke er der". Vi er lodret uenige. Sygefraværet i det offentlige er højt og også markant højere end i det private, og det skylder vi de ansatte at gøre noget ved. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde for offentligt ansatte - uanset om de arbejder på et sygehus, i fængsler eller i døgnplejen.

Hvis man renser de rå tal for sygefravær for en række faktorer, fx typer af arbejdsfunktioner, og at der er flere kvinder ansat i den offentlige sektor, er forskellen mellem privatansatte og ansatte i kommunerne knap tre dage. Og forskellen mellem privatansatte og ansatte i regionerne er godt to dage. Det fremgår tydeligt af den analyse af sygefraværet i den offentlige sektor, som Politiken henviser til. Men betyder det så, at vi politikere ikke behøver at interessere os for sygefraværet og trivslen blandt offentligt ansatte? Vores svar er meget klart nej.

Vi har intet ønske om at overdrive, vildlede eller manipulere med sygefraværet i den offentlige sektor, eller for den sags skyld anklage offentligt ansatte for at pjække, som vi er blevet beskyldt for. Tværtimod.

Det her handler hverken om influenza eller forkølelse, som vi alle kan blive ramt af. Det handler om sygefravær, som skyldes dårligt arbejdsmiljø og vilkårene på arbejdspladsen. Det handler om, at et langt sygdomsforløb kan føre til, at den ansatte aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Og i sidste ende handler det også om det offentliges evne til at levere god service til borgerne på centrale velfærdsområder.

Derfor har regeringen fokus på sygefraværet blandt offentligt ansatte, og derfor har vi afsat 145 millioner kroner til at styrke arbejdsmiljøet på offentlige arbejdspladser, forbedre trivslen og nedbringe sygefraværet. Vi vil sætte ind de steder, hvor vi kan se, der er størst udfordringer med sygefravær og arbejdsmiljø.

Men det er ikke nok. Vi kommer ikke uden om, at en god og kompetent ledelse udgør et vigtigt element. Regeringen har derfor fremlagt en stor ledelsesreform i den offentlige sektor, der skal styrke og udvikle ledelse og skabe velfungerende arbejdspladser.

Hvis vi får nedbragt det gennemsnitlige sygefravær i det offentlige med bare én enkelt dag, svarer det til 2.800 flere fuldtidspersoner på offentlige arbejdspladser. Samtidig kan det frigøre cirka 790 millioner kroner, fordi der bruges færre penge på vikarer og overarbejde. Det, synes vi, er værd at arbejde for.

Et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær er nogle af grundstenene i forhold til at have velfungerende offentlige arbejdspladser, der gør det muligt at skabe værdi for borgerne. Uanset hvordan vi vender og drejer sygefraværstallene, skylder vi offentligt ansatte, at de kan gå på arbejde uden at blive syge af det.