Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 14. marts 2019

Beskæftigelsen er på sit højeste, men flere indvandrere skal i job

Bragt i Børsen

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og integrationsminister Inger Støjberg (V)

Det går den rigtige vej. Flere flygtninge er de seneste år kommet i job og kan nu forsørge sig selv og bidrage til det danske samfund på lige fod med alle andre.

Det skyldes først og fremmest, at det går godt i samfundet. Vi er dog ikke i tvivl om, at integrationsgrunduddannelsen (IGU) også spiller ind. IGU'en giver flygtninge mulighed for at kombinere praktik og skoleundervisning. 

Der er tale om en god trædesten til det danske arbejdsmarked, hvor man kan komme til at tjene sine egne penge og lære det danske sprog samt danske normer og værdier at kende via sine kollegaer. 

På nuværende tidspunkt er der indgået lidt over 1950 IGU-aftaler, og det vidner om, at både flygtninge, virksomheder og kommuner har taget ordningen til sig. Derfor er vi også glade for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge IGU'en, så flere kan få glæde af ordningen.

IGU'en udspringer af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter for tre år siden. På det tidspunkt var antallet af asylansøgninger alarmerende højt, og mindre end hver fjerde flygtning var i lønmodtagerjob efter tre år i Danmark. Det skreg på handling. 

Aftalen vidner om, at arbejdsgiverne, lønmodtagerne og regeringen i fællesskab kan finde løsninger på store og væsentlige udfordringer for det danske samfund. Med aftalen skabte vi et gennemgribende skifte i integrationsindsatsen. Flygtninge skal ud i de danske virksomheder og bidrage i stedet for at sidde fast i passive programmer - og her er omdrejningspunktet IGU'en.

Men ét er at indgå en aftale, noget andet er at få den ført ud i livet. Her vil vi gerne anerkende de mange virksomheder, kommuner og medarbejdere, der har taget opgaven på sig. Det er og bliver en forudsætning for, at flygtninge kan komme i job. 

Efter flere årtier, hvor det i den grad har haltet med at få flygtninge og indvandrere i job, sker der nu endelig noget.

I øjeblikket har beskæftigelsen aldrig været højere - alene siden sommeren 2015 er der kommet 161.400 flere private job. Det skal vi udnytte til at få endnu flere flygtninge i job, og det håber vi, at forlængelsen af IGU kan bidrage til. 

Det er helt afgørende for de flygtninge, der kommer her til landet, virksomhederne og samfundet generelt, at flygtninge er i arbejde og bidrager til samfundet, så længe de er her.