Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 31. marts 2019

For mange ledige får for dårlig støtte - bolden ligger hos kommunerne

Bragt i Avisen Danmark

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Jublen var stor, da Danmarks Statistik forleden annoncerede, at 7.200 nye, private job så dagens lys i januar, det højeste antal på en måned i ti år.

Tallet kom i kølvandet på nyheden om, at Danmark nu har det lavest antal offentligt forsørgede siden 1987, og som beskæftigelsesminister er jeg selvfølgelig også stolt af udviklingen.

Bag tallene gemmer der sig imidlertid også det triste faktum, at vi stadig har tusinder af udsatte ledige, som har været på kontanthjælp i fem, ti eller sågar 15 år. Mange af dem er ikke-vestlige indvandrere, som fortsat er stærkt overrepræsenterede i kontanthjælpssystemet. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt - særligt med det nuværende, brandvarme arbejdsmarked.

Noget af det første, jeg gjorde, da jeg for snart to et halvt år siden satte mig i ministerstolen, var sammen med de øvrige partier bag satspuljen at give kommunerne en kvart mia.kr. til at vende bunkerne af sager og give netop de her mennesker den afklaring, de skulle have haft for længst.

På den baggrund er over 5.000 foreløbig kommet videre til enten fleksjob, et ressourceforløb eller en førtidspension, og 13.000 har fået særlig hjælp til at komme i job. Det er borgere, som sandsynligvis ellers ville have fortsat med at cykle rundt i systemet, som nu eksempelvis 30-årige Helene, der siden 2006 har været på kontanthjælp og først nu er kommet i gang med en uddannelse som social- og sundhedsassistent. Der går altså 11 år (!) fra hun møder systemet til hun får en sagsbehandler, der formår at hjælpe hende videre.

Det tror jeg har været en øjenåbner for både politikere, jobcentre og borgere. En stor del af gruppen er kvinder med ikke-vestlig oprindelse, og i år forsætter vi projektet med 167 mio. kr., så endnu flere kontanthjælpsmodtagere får gavn af det.

Så der sker altså noget, når ledige bliver hjulpet rigtigt. Desværre er det langt fra en selvfølge. I løbet af min ministertid har tal igen og igen vist, at tusindvis af ledige borgere ikke får den hjælp og støtte, de har krav på hos jobcentrene. Jeg har adskillige gange sagt til kommunerne, at hammeren falder, hvis ikke de retter op. Det blev senest understreget i aftalen om en mere enkel beskæftigelsesindsats, hvor vi i efteråret - sammen med et bredt flertal i Folketinget - gav kommunerne mere frihed, men frihed under ansvar.

Bolden ligger altså i høj grad hos kommunerne, så vi får de sidste med. For det siger sig selv, at hjælpen til udsatte ledige ikke skal afhænge af satspuljeprojekter. Man skal som ledig naturligvis altid kunne regne med at få den bedst mulige hjælp. Det gavner i øvrigt også kommunernes egen økonomi, når de prioriterer beskæftigelsesområdet på budgetterne.