Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 21. marts 2019

Job kan ruste unge til uddannelse

Bragt i Fredericia Dagblad

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Mange unge i kontanthjælpssystemet har fået gavn af en meget målrettet indsats for at få dem i gang med en uddannelse. Men der er også en gruppe unge, der ryger ind og ud af systemet, og som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver handling. Og derfor vil regeringen nu gøre op med, at reglerne desværre lidt i blinde tvinger alle unge i kontanthjælpssystemet på skolebænken. Intentionen er grundlæggende god nok, men uddannelse fungerer bare ikke for alle unge, og det skylder vi de unge, at reglerne tager hensyn til.

I dag skal kommunen give unge et uddannelsespålæg og dermed en indsats, der er 100 pct. rettet mod uddannelse. Det gør man først og fremmest, fordi unge, der får en uddannelse, står stærkere på arbejdsmarkedet. Regeringen slækker heller ikke på målet om, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, men vi siger, at vejen til uddannelse også kan gå gennem et job. På den lange bane tror vi på, at det vil hjælpe flere unge til at få en uddannelse.

Forslaget forholder sig til det faktum, at ca. halvdelen af de omkring 14.000 unge, der hvert år starter på en ungdomsuddannelse med et uddannelsespålæg fra kommunen, falder fra inden for det første år. Og blandt dem, der falder fra, vender omkring halvdelen tilbage i kontanthjælpssystemet. Der er ingen grund til, at kommuner igen og igen forsøger at hjælpe unge i gang med en uddannelse, hvis motivationen mangler. I min optik giver det bare unge en masse nederlag, som de burde være foruden.

Regeringen vil derfor med sit ungeudspil give kommunerne friere rammer, så de kan sende unge, der ikke er parate til at gå i gang med en uddannelse, ud på arbejdsmarkedet i en periode. Det handler om at give unge nogle positive oplevelser, erfaringer og selvtillid, så de har noget at stå imod med og bedre kan vælge den rigtige uddannelse, når tiden er inde til det. For de skal i gang med en uddannelse. Og når de først går i gang, er det lige så afgørende, at jobcentre og uddannelsesinstitutioner i tæt samarbejde bliver bedre til at støtte de unge, så de både får en god uddannelsesstart og afslutter med et eksamensbevis i hånden.

Vores udspil handler ikke om at skaffe ufaglært arbejdskraft til virksomheder, som nogen beskylder det for. Men udspillet er muligt i en tid, hvor beskæftigelsen er rekordhøj i Danmark. Vi udnytter så at sige de gode tider til at ruste og udvikle en gruppe unge, som er godt og grundigt skoletrætte, og som har lidt nederlag efter nederlag i uddannelsessystemet. Det handler om at opbygge de unge, så de kan få mod og lyst til at tage en uddannelse på et senere tidspunkt.

Vi er gået i gang med de politiske forhandlinger, og jeg håber på en bred opbakning til, at vejen til uddannelse ikke er snorlige for alle -og at et job for nogen kan være et skridt på vejen til en uddannelse.