Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 21. marts 2019

Vi skal arbejde længere

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Følger man med i dansk politik, er det næppe gået ens næse forbi, at danskernes pensionsalder er noget af det, vi i øjeblikket bruger mest tid på at diskutere på Christiansborg.

Det er der flere grunde til.

Men hvor spekulationerne mest går på valgkamp og taktik, må man ikke glemme den i mine øjne vigtigste årsag - nemlig Danmarks evne til at klare sig i en fremtid, hvor levealderen stiger, så 60-årige om bare 12 år forventes at leve næsten to år længere end i dag, og hvor store generationer på arbejdsmarkedet samtidig erstattes af små. Med det nuværende tilbagetrækningsmønster står vi med et stort økonomisk underskud i de kommende år, hvis vi ikke gør noget.

Heldigvis er problemet ikke umuligt at løse. For nylig har en rapport fra forskningscentret Vive vist, at andelen af 67-årige, som stadig arbejder, er steget fra 10 til knap 20 pct. i løbet af de sidste 15 år. For nogle handler det om at have noget at stå op til, for andre måske om at holde kontakten til gamle kolleger. Tilbage står, at vi arbejder længere, og at færre af os siger farvel til jobbet på grund af dårligt helbred. Men at tro, at problemet løser sig selv, vil være dybt uansvarligt. Derfor er regeringens seniortænketank med tidligere LO-formand Harald Børsting i spidsen i fuld gang med at undersøge, hvordan vi får flere til at udskyde pensionen.

Parallelt forhandler vi med de øvrige partier om rammerne for fremtidens tilsyn med arbejdsmiljøet, hvilket selv sagt er mindst lige så vigtigt for at nå i mål. For det er desværre ingen hemmelighed, at der - som også Vives rapport viser - i dag er ældre medarbejdere, som ganske enkelt ikke kan holde til de samme opgaver, som de startede med. De har måske haft ufaglært arbejde det meste af livet, og en dagligdag med f.eks hårdt rengørings-eller murerarbejde tærer alt andet lige mere på kroppen end en hverdag bag et skrivebord.

Når kroppen ikke kan mere, skal man have ordentlige muligheder for at stoppe eller skifte spor, hvilket vi da også har konstruktive forhandlinger med de øvrige partier om i øjeblikket.

Dér, hvor vi til gengæld ikke må lade os forblænde - og hvor tankerne med rette glider hen på den forestående valgkamp - er, når Socialdemokratiet vil give nogle en særlig ret til tidlig pension. For det første ved ingen, hvad det vil koste statskassen, udover at det bliver dyrt. Og selv hvis vi kunne tillade os at gamble med dansk økonomi, er forslaget urimeligt.

Teknologien vil i langt højere grad kunne klare det hårde arbejde i fremover. Ingen ved, om det i fremtiden bliver nogle helt andre grupper med helt andre udfordringer, der har brug for hjælp, end dem, der i dag er slidt ned af hårdt fysisk arbejde. For det andet risikerer vi, at en ret vil få raske danskere til at trække sig tilbage, uden de har behov for det. Det er en bekymring, som jeg har noteret, at både Harald Børsting og HK's formand, Kim Simonsen, har givet udtryk for, og det, synes jeg, man skal lytte til.

Derfor handler det nu først og fremmest om at holde blikket rettet mod den centrale opgave, nemlig at få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet, så vi også i fremtiden kan bryste os af at have én af Europas sundeste økonomier. Seniortænketankens anbefalinger, som kommer til sommer, er første vigtige skridt.