Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 20-11-2019

Lad os hjælpe de seniorer, der kan arbejde mere

Bragt i flere regionale aviser

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

I denne uge kommer Seniortænketanken med anbefalinger til, hvordan vi kan forbedre kvaliteten i arbejdslivet for seniorer, så vi kan give flere seniorer, der kan og vil, mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. 

Det er en meget vigtig dagsorden, som regeringen har stor fokus på, og jeg ser derfor også frem til at se forslagene. Det vil være en stor gevinst, hvis vi bliver bedre til at fastholde seniorerne ude på de danske virksomheder og institutioner. Det vil give flere penge til at styrke det velfærdssamfund, som vi alle nyder godt af, og bidrage til, at vi har de hænder, der skal være med til at levere vækst, offentlig service og omsorg.

Mange seniorer vil også gerne fortsætte med at arbejde så længe som muligt. Det har med andre ord værdi for den enkelte at arbejde, hvis man har mulighed for at fortsætte i et job, man holder af.

Og potentialet er der. I Sverige er næsten 78 procent af de 55-64 årige i arbejde, mens andelen i Danmark ligger under 71 procent. Udviklingen går den rigtige vej her i Danmark. En større andel af dem over 60 år arbejder, men hvis vi kan komme op på svensk niveau, vil det give milliarder af kroner i statskassen. Penge vi kan bruge på vores velfærdssamfund.

Derfor er det en positiv udvikling, som vi skal skubbe på. I Folketinget vedtog vi for nylig en række tiltag, som giver en økonomisk gulerod for de seniorer, der kan og vil give den en ekstra skalle.

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi går på to ben. Vi må ikke glemme den gruppe seniorer, som enten er nedslidte eller i fare for at blive det. Derfor arbejder vi også på at indføre en ret til tidligere pension til dem, som er trådt tidligt ind på arbejdsmarkedet, haft hårde job og betalt mange år til velfærdssamfundet. Og på længere sigt skal vi selvfølgelig helst undgå, at folk overhovedet får behov for at forlade arbejdsmarkedet før tid. Derfor skal vi også forbedre arbejdsmiljøet og give bedre muligheder for at skifte spor og brancher i løbet af arbejdslivet.

Men vi skal have ændret tankegangen om, at arbejdslivet automatisk stopper ved folkepensionsalderen. Jeg håber, at vi med Seniortænketankens anbefalinger får nogle input til, hvordan vi ændrer vores syn på alder, og hvordan vi kan skabe de bedst mulige rammer for, at endnu flere seniorer får lyst og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet - til gavn for os alle.