Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 21-12-2019

Peter Hummelgaard: Jeg er åben for at begrænse private lønsikringer

Bragt på Altinget.dk

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

En af grundpillerne i vores stærke flexicuritymodel og et stærkt arbejdsmarked er, at vi har et dagpengesystem, der er kollektivt, attraktivt og dækker arbejdsmarkedet bredt. 

Og det har vi heldigvis på mange måder. Langt de fleste er i dag medlem af en a-kasse. Mange unge som ældre, ufaglærte som højtuddannede finder tryghed ved at være medlem af en a-kasse. Men det kan desværre være en stakket frist, fordi vores dagpengesystem er under angreb. 

En tværfaglig fagforening tilbyder nu et særligt forsikringsprodukt – lønsikring uden a-kasse og jobcenter – til stærke grupper, som kan melde sig helt ud af dagpengesystemet og få højere ydelser og bedre vilkår, hvis de bliver arbejdsløse. Produktet tilbydes ikke til alle – langt fra. Kun til særligt udvalgte folk over 35 år med gode uddannelser og med meget lav risiko for at miste deres job. Selv ikke, hvis konjunkturerne vender, er de i risikozonen. 

Forsikringsproduktet bryder med alt, hvad det danske arbejdsmarked står for. Det er så usolidarisk, som det overhovedet kan blive. Jeg kan klart sige, at regeringen ikke kommer til at understøtte den type ordninger. Tværtimod er jeg åben for at se på, om de eventuelt kan begrænses. 

Det er rigtigt, at vi længe har set, at private lønforsikringer vinder frem. Men modsat det nye forsikringsprodukt, som er totalt usolidarisk, bygger mange lønforsikringer oven på dagpengesystemet. Folk, der tegner disse lønforsikringer, er fortsat medlemmer af a-kasser. De melder sig ikke ud af a-kasserne – og de bakker derfor op om vores solidariske dagpengesystem.

Styrken ved vores dagpengesystem er netop solidariteten, så også mindre stærke grupper uden uddannelse og med høj risiko for at miste jobbet, når konjunkturerne for eksempel vender, har råd til at være medlem af en a-kasse og kan modtage dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse. 

De nye private ordninger, der dukker op, bliver ofte koblet sammen med en faldende kompensationsgrad i dagpengesystemet. Men man må nok her erkende, at dagpengesystemet aldrig har kunnet eller i fremtiden vil komme til at matche de høje forsikringssummer, der udbetales via private lønforsikringer. Det er ikke for at sige, at der ikke er udfordringer med kompensationsgraden – for det er der. 

Jeg tager åbent imod alle ønsker til at forbedre og styrke vores dagpengesystem. Men pengene til at styrke dagpengesystemet skal findes, og her og nu prioriterer regeringen områder som blandt andet klima og velfærd. Men noget skal gøres, og regeringen er villig til at se på alle tiltag, der kan styrke vores dagpengesystem. 

Vi er startet ud med at fjerne opholdskravet for dagpenge. En lille, men vigtig styrkelse af dagpengesystemet. Vi skal være sikre på, at det kan stå distancen – også de næste 100 år. 

For vores dagpengesystem og flexicuritymodel har gjort Danmark til et land med et mere fleksibelt og tryggere arbejdsmarked end i mange af de lande, vi sammenligner os med. Derfor skal vi afvæbne ethvert angreb på vores solidariske dagpengesystem.