Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 03-12-2020

Handicap-dag. Corona må ikke stoppe den gode udvikling - flere skal med

Bragt i Avisen Danmark

Af beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummegaard (S) og landsformand for Lev Anni Sørensen

I dag, 3. december, er det FN's internationale dag for mennesker med handicap. En dag, hvor vi bliver mindet om, at der fortsat er noget at kæmpe for. Vi oplever, at mennesker med psykiske eller fysiske handicap drømmer om at være en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Selv få timer i et fleksjob eller skånejob kan gøre hele forskellen.

Men vi ser fortsat, at langt fra alle får opfyldt deres drøm om et job, selvom det går den rigtige vej. De små positive fremskridt, som netop er slået fast i en ny rapport fra VIVE, må ikke blive stoppet af corona-krisen. Det er nu, vi skal holde fast i indsatsen for at få flere med handicap i arbejde - uanset om det er i et almindeligt job på fuld tid, fleksjob eller skånejob.

På handicapdagen er det også værd at fremhæve det rummelige arbejdsmarked og holde fast i, at beskæftigelse også er en mulighed for mennesker med komplekse handicap. Det kan fx være mennesker med udviklingshandicap, som historisk har haftet arbejdsliv uden for det ordinære arbejdsmarked. Her ser vi eksempler på beskæftigelsesindsatser, som viser, at det godt kan lade sig gøre at inkludere denne og andre grupper med komplekse handicap på det ordinære arbejdsmarked.

For mennesker med handicap har meget at bidrage med på en arbejdsplads, når rammerne er de rigtige. Samtidig findes der gode muligheder for at få fx personlig assistance eller et hjælpemiddel, som kan kompensere for et handicap.

Alt for mange virksomheder og borgere kender bare ikke til ordningerne. Der er derfor en god grund til, at vi bruger dagen i dag til at minde hinanden og særligt virksomhederne om, at mennesker med handicap er en værdifuld ressource, og at der er gode muligheder for at få hjælp og støtte fra kommunen.

Der skulle i denne uge have været afholdt en landsdækkende job-uge med fysiske arrangementer flere steder i landet, hvor mennesker med handicap og virksomheder kunne møde hinanden face-to-face. Men corona-pandemien betyder, at job-ugen i år ikke bliver som planlagt. I stedet er der igangsat en række digitale tiltag. Målet er fortsat det samme. Virksomheder skal præsenteres for potentialet ved og mulighederne for at ansætte personer med handicap, og den enkelte med handicap skal i højere grad turde tro på, at et job er en reel mulighed.

Det er bestemt ikke kun job-ugen, der er stærk påvirket af corona-situationen. Mange mennesker har desværre mistet deres job under krisen, og situationen er fortsat meget usikker - særligt i nogle områder af landet og i nogle brancher.

Men den stigende ledighed under corona-krisen betyder ikke, at jobmarkedet er gået helt i stå. Heldigvis er Danmark ét af de lande, der indtil videre har klaret sig bedst gennem krisen. Vi ser også, at virksomheder fortsat søger efter og ansætter medarbejdere.

Derfor er det vigtigt, at vi fastholder fokus på, at flere mennesker med handicap skal blive del af fællesskabet på en arbejdsplads. Krisen må ikke bruges som undskyldning for at slippe grebet og sænke ambitionerne.

Regeringen står fast på, at ét af de beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er at få flere mennesker med handicap i job. Målet betyder, at kommunerne også næste år skal have et særligt fokus på at få borgere med handicap ind på arbejdsmarkedet - uagtet corona-krise. Samtidig er der afsat knap 130 millioner kroner over fire år til at styrke indsatsen for at få mennesker med handicap i arbejde.

Et arbejde, som er i fuld gang. Vi er blandt andet ved at teste et særligt kompensationskort i en række forsøgskommuner, som giver overblik over den enkeltes behov, og hvilke støttemuligheder der findes for hjælp. Kortet kan bruges, når mennesker med handicap søger job, og dermed fjerne de barrierer, der kan være, når man som arbejdsgiver ikke kender mulighederne.

Vores erfaringer er, at det er helt centralt, at virksomheden ved jobsamtalen tager udgangspunkt i ansøgerens kompetencer og støttebehov, så der hele tiden er fokus på arbejdet og ikke på handicappet som begrænsning. For ansøgeren betyder det nemlig, at virksomheden og arbejdsfællesskabet bliver et diagnosefrit område, hvor der lægges vægt på kompetencer og ikke på handicappet.

I dagens anledning vil vi kraftigt opfordre til, at vi holder fast i de gode takter og hjælper flere mennesker med handicap i arbejde - også selvom de har komplekse handicap. At få realiseret folks drømme om at være en del af arbejdsfællesskabet er værd at kæmpe for.