Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 05-08-2020

Investeringer i ledige skal genstarte økonomi og klimakamp

Bragt i flere regionale medier

Af klima-, energi-og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

I årtier har Danmark været førende inden for blandt andet vindenergi, fjernvarme og energieffektivitet. Derfor står vi nu med en unik mulighed for at bruge vores grønne ambitioner til at genoprette Danmarks økonomi. Men det kræver, at vores arbejdsstyrke også fremover har kompetencerne til at producere de grønne løsninger, som verden efterspørger.

Og verdensmarkedet har vitterligt stor appetit på grønne løsninger. Ifølge det internationale energiagentur (IEA) vil der globalt blive investeret 456 mia. dollars årligt i vedvarende energi frem mod 2030. Det skyldes ikke mindst, at vind- og solenergi har taget et kvantespring, og i dag er billigere end kulkraft de fleste steder i verden. Det kan særligt mærkes i Danmark, hvor vindbranchen beskæftiger over 30.000 mennesker og mere end 20.000 arbejder med energieffektivitet.

Men mulighederne ser endnu bedre ud, hvis man kigger fremad: ifølge analysefirmaet DAMVAD, kan Danmark skabe 52.000-95.000 nye grønne jobs i 2035.

Når grønne danske teknologier kan konkurrere i resten af verden, skyldes det blandt andet, at vores faglærte arbejdere er ekstremt dygtige. Det er ikke noget, der er opstået ud af det blå. Og det kræver handling, hvis vi også fremover skal sikre tilstrækkeligt mange " kloge hænder".

Derfor er regeringen ikke i tvivl om, at det er en god investering, hvis vi bruger krisen på at opkvalificere de ledige. Og efter vedtagelsen af klimaaftalen om energi og industri, står det klart, at vi får brug for mange flere svejsere, elektrikere og mekanikere til at installere seks GW nye havvindmøller, og udskifte olie-og naturgasfyr med op til 80.000 varmepumper og sikre 80.000 boliger adgang til fjernvarme.

Det er på den baggrund, at vi fra august måned hæver dagpengene under uddannelse og giver ufaglærte et tiltrængt rygstød til at starte på skolebænken igen. Er man fyldt 30 år og er på dagpenge, får man ret til at begynde på en faglært uddannelse og modtage 110 procent dagpenge under uddannelsen.

Kravet er, at man starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder. Det kan fx være som elektriker eller smed. Har man allerede to års relevant erhvervserfaring, kan uddannelsen gennemføres på relativt kort tid. Man kan blive smed efter 18 uger på skolebænken og elektriker efter 31 uger i skole.

En kort jobrettet kursus på kun få dage eller få uger kan også være udslagsgivende for, at man kan ride med på den grønne jobbølge. Det kan fx være et kursus på tre dage til en ufaglært bygningshåndværker om energioptimering af bygningskonstruktioner.

Vi styrker, samler og forenkler derfor de korte jobrettede uddannelser, så alle ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og nye brancher, hvis der er behov for det. Har man en konkret aftale om et job med en arbejdsgiver, får man automatisk grønt lys til at få det nødvendige kursus. Og er man på dagpenge, får man ret til cirka 70 forskellige kurser som seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra den dag, man melder sig ledig. Man skal ikke vente fem uger med at komme i gang, som det kræves i dag.

Lige nu er verdensøkonomien på lavt blus, som følge af corona-krisen. Det er selvsagt bedrøveligt og har betydet, at arbejdsløsheden er steget over hele verden. Men det er også en mulighed, som vi bør gribe for at styrke både Danmark og klimaet. For hvis vi handler nu, kan vi sikre, at de mange af de som mister jobbet under corona-krisen, kan bruge tiden som ledig på at uddanne sig.

For der vil være flere danskere, som skal arbejde med noget nyt - og ofte noget grønt - på den anden side af krisen. Og det skal vi ruste dem til. Mange steder i den vestlige verden, er antallet produktionsarbejdspladserne faldet gennem flere år. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark. Siden 2013 er antallet af industriarbejdspladser vokset hvert eneste år, og sikret i alt 18.000 nye industrijobs.

Det viser, at den danske arbejdsmarkedsmodel kan noget særligt. Nok er Danmark et lille land. Men danskerne kan håndtere forandringer og omstille sig til verdensmarkedets skiftende krav. Det skal vi udnytte i en krisetid ved at tilbyde ledige bedre muligheder for at få løftet deres kompetencer. For på den måde kan vi sikre at en grøn genstart, klimaet og opkvalificering går hånd i hånd.