Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 27-12-2020

Ressourceforløb for seniorer afskaffes – og bliver bedre og kortere for alle andre

Bragt i Avisen Danmark

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

For mange ressourceforløb har ikke været gode nok. Nogle mennesker har sejlet rundt i alt for lange forløb uden indhold. Andre er kommet i klemme, fordi de har været sendt i forløb, de ikke har en kinamandschance for at få noget ud af. Det kan og skal gøres bedre. Ikke mindst fordi der er tale om mennesker, der står i svær situation. Derfor er jeg også glad for, at et bredt flertal i Folketinget har indgået en vigtig aftale, der forbedrer forholdene for mennesker i ressourceforløb. Det er vigtigt for os, at alle mødes med respekt og værdighed.

Den brede kreds bag aftalen er enige om, at intentionerne med ressourceforløb, som blev indført tilbage i 2013, er rigtige. Vi må ikke opgive mennesker, hvis der er mulighed for, at den enkelte borger med den rette indsats kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Der er heldigvis også mange gode ressourceforløb med fremdrift, og hvor borgeren er i centrum. Men der er bestemt også eksempler på det modsatte. Det har aldrig været hensigten, at ressourceforløb skal være tomme for indhold og trække unødigt ud. Ressourceforløb må grundlæggende ikke fungere som hamsterhjul. Det er uværdigt for alle, når det sker. Og det får vi nu rettet op på.

For det første afskaffer vi ressourceforløb for alle, der har mindre end seks år til folkepensionsalderen. Det flugter med aldersgrænsen for, hvornår man kan søge om seniorpension. På den måde bliver ressourceforløb målrettet dem, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats.

For det andet forkorter vi ressourceforløb fra fem til tre år. Det skal fremme, at man helt fra starten får et forløb, som er mere fokuseret. Er man over 50 år, får man samtidig en afklaringsgaranti, så man inden for tre år ved, om man fx skal i fleksjob eller på førtidspension.

Og for det tredje indfører vi en ret til indsats. Fremover bliver det sådan, at man inden for de første seks måneder skal have hjælp og indsats. Det er ikke alle, der som et led i indsatsen skal direkte ud på en arbejdsplads. Nogle har i første omgang brug for en social indsats eller sundhedsindsats. Men undersøgelser viser, at det kan gøre en afgørende forskel at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Langt flere skal derfor som et led i ressourceforløbet tilknyttes en virksomhed. Vi fjerner også modregningen for indkomst op til ca. 15.000 kroner om måneden, så man kan beholde lønnen, hvis man begynder at arbejde lidt, mens man er i ressourceforløbet.

Aftalen skal meget gerne betyde, at langt flere får en bedre indsats, som de kan se sig selv i og er trygge ved. Vi må også være ærlige og sige, at vi ikke løser alle problemer. Men vi er nået frem til en række centrale ændringer, som efter vores bedste mening kommer til at forbedre forholdene for borgere i ressourceforløb.

Den kritiske gennemgang af hele førtidspensionsreformen er ikke afsluttet med aftalen her. Nu går vi i gang med at kigge på reglerne om fleksjob og førtidspension, hvor der også kan være behov for justeringer. Vi skal sikre, at hele reformen fungerer efter hensigten, og at mennesker ikke kommer i klemme i systemet.