Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 08-03-2020

Selvstændige skal have ordentlige barselsmuligheder

Bragt på Altinget.dk

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og ordførerne for beskæftigelse eller ligestilling: Samira Nawa (R), Birgitte Vind (S), Astrid Carøe (SF), Victoria Velásquez (EL) og Torsten Gejl (ALT)

Vi har et fælles ønske om, at Danmark skal være et samfund, hvor mænd og kvinder reelt har lige muligheder. Og selvom vi generelt er kommet langt med ligestillingen i vores samfund, så har vi stadig åbenlyse problemer.

Skiftende regeringer, erhvervsliv og mange andre har da også talt om ligestilling i mange år, men ord er selvsagt ikke nok.

Mere ligestilling kræver også handling. Og når vi ser på arbejdsmarkedet, er det let at få øje på ét af de områder, som længe har haft et presserende behov for bedre muligheder for kvinder, nemlig de selvstændige.

Kun omkring 30 procent af de selvstændige under 35 år er kvinder. Det er der næppe kun én forklaring på, men det siger sig selv, at hvis man som ung iværksætter reelt bliver nødt til at vælge mellem sin virksomhed eller at stifte familie, så understøtter barselsreglerne i hvert fald ikke kvinderne i at give sig i kast med iværksætterlivet.

Og det er en skam – både for den enkelte kvinde og samfundet, der går glip af talenter og nye arbejdspladser. Derfor afsatte vi penge på finansloven for 2020, så selvstændige også kan blive omfattet af den barselsudligningsordning, som de private arbejdsgivere er i dag.

På den måde får de selvstændige både mænd og kvinder mulighed for under barslen at prioritere familielivet frem for arbejdslivet, fordi de bedre får råd til at holde deres virksomhed i live imens.

Det skulle gerne give flere kvinder blod på tanden til at udleve deres iværksætterdrømme. For uanset om man er mand eller kvinde, er det at være iværksætter ofte lig med hårdt arbejde og en risiko for, at det kan ende galt.

Derfor er det mindste, vi kan gøre, da også at sikre dem reelt lige muligheder – for deres egen skyld, men også for samfundets, som jo på sigt nyder godt af både nye arbejdspladser, idéer og vækst.

Sammen har vi netop taget hul på forhandlingerne om, hvordan modellen præcis skal se ud, blandt andet på baggrund af forslag fra de selvstændiges egen organisation, SMV Danmark.

Vi glæder os til snart at kunne præsentere løsningen. For lad der ikke være nogen tvivl. Ligestilling kræver handling, og en ny barselsudligningsordning for selvstændige er et vigtigt skridt.