Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 26-02-2020

Stop for løndumping på landevejene

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S)

Vejpakken er et kæmpe skridt på vejen for bedre arbejdsforhold for de mange chauffører, som hver dag fragter gods på tværs af de europæiske landegrænser.

Man skal ikke opholde sig længe på danske veje, før den første udenlandske lastbil dukker op. Det skal vi på mange måder være glade for, for vi er dybt afhængige af den frie transport i Europa.

Men man skal have levet i en boble for ikke at have bemærket den udvikling, branchen har gennemgået de senere år. En udvikling, som i alt for høj grad har været præget af snyd og social dumping. Det er desværre både gået ud over de enkelte chauffører og har været med til at skævvride konkurrencen for de vognmænd, der arbejder på danske vilkår.

Derfor har både fagforeninger og arbejdsgivere råbt vagt i gevær og bedt os på Christiansborg om hjælp. Og et meget bredt flertal har heldigvis valgt at lytte. Med undtagelse af Liberal Alliance indgik samtlige partier en aftale i januar, så ingen længere kan være i tvivl om, at uanset om man er ansat hos en dansk eller udenlandsk vognmand, så skal man aflønnes på danske lønvilkår, når man kører lastbil i Danmark. Og vi mener det alvorligt. Derfor øger vi også kontrollen, så vi er sikre på, at loven bliver overholdt. Og hammeren falder, hvis man ikke gør. I givet fald kan man miste sin kørselstilladelse eller - for de udenlandske vognmænds vedkommende - få en bøde på mindst 35.000 kr.

Med aftalen sender vi altså et tydeligt signal om, at den frie bevægelighed ikke må blive lig med unfair konkurrence og uanstændige arbejdsvilkår for chauffører, der kører med varer i Danmark. Og den står ikke alene. Vi har afsat et rekordhøjt beløb på dette års finanslov til at kontrollere, om udenlandske virksomheder generelt følger vores lovgivning, når de opererer her i landet.

Vi er samtidig meget bevidste om, at dansk lovgivning ikke kan løse hele problemet. Derfor har vi sat alle sejl til for at få en endelig vedtagelse af den såkaldte vejpakke i Bruxelles, som før jul faldt på plads med en foreløbig politisk aftale. Vejpakken sikrer, at alle virksomheder og chauffører i EU arbejder under et langt mere ensartet regelsæt, der forbedrer kontrollen og forhindrer snyd og uanstændige arbejdsvilkår.

Fremover er det slut med postkasseselskaber og udenlandske virksomheder, der på systematisk vis udnytter og omgår reglerne og kører varer rundt inden for landets grænser på ulige konkurrencevilkår. Med vejpakken bliver det også et krav, at både lastbiler og chauffører regelmæssigt skal vende hjem. Og når chaufførerne er på farten og skal holde deres lange weekendhvil, skal det gøres uden for køretøjet og under ordentlige overnatningsforhold, som arbejdsgiveren er forpligtet til at betale for. På den måde sikrer vi, at chaufførerne får ordentlige forhold. Vi sætter samtidig en stopper for nomadechauffører, der er væk fra familien i flere måneder ad gangen og bor under kummerlige forhold. Vejpakken er derfor et kæmpe skridt på vejen for bedre arbejdsforhold for de mange chauffører, som hver dag fragter gods på tværs af de europæiske landegrænser.

Kort sagt sætter vi ind med alle tilgængelige våben for at forhindre kummerlige arbejdsvilkår på de europæiske veje og beskytte vores velfærdssamfund. For vores alles skyld.