Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 30-01-2020

Stop svinsk underbetaling af chauffører i Danmark

Bragt på ekstrabladet.dk

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Jobbet som dansk lastbilchauffør har traditionelt været et godt arbejde med mange muligheder og fornuftige løn- og ansættelsesvilkår. Tilsvarende har danske vognmænd og transportfirmaer udviklet sig og tjent gode penge. De har fragtet varer på tværs af grænser og bidraget til den store samhandel i Europa.

Det har skabt job og økonomisk fremgang til gavn for os alle.

De seneste år er udviklingen dog gået skævt. Der har været alt for mange historier med snyd, underbetaling af chauffører og decideret social dumping. Det har gjort det svært for danske chauffører at leve af deres arbejde, og det har skævvredet konkurrencen for danske vognmænd. Man skal være mere end almindelig tonedøv for ikke at have noteret den beklagelige udvikling.

På den baggrund og med afsæt i flere groteske eksempler fra medierne, gik arbejdsgivere og fagforeninger sammen med et opråb om politisk handling. Det opråb betød, at jeg som beskæftigelsesminister samlede Folketingets partier. 

 
Resultatet blev heldigvis, at alle Folketingets partier - med en enkelt undtagelse - fornylig blev enige om en rigtig god aftale. For den frie bevægelighed skal ikke være lig med unfair konkurrence og løndumping. Det er helt afgørende for vores velfærdssamfund, og forholdene skal selvfølgelig være i orden for de chauffører, der befinder sig i Danmark.

Liberal Alliance valgte, af årsager jeg har svært ved at forstå, at stå udenfor som eneste parti. Hvordan vil de så tage kampen mod social dumping på landevejene?

Aftalen slår fast med syvtommerssøm, at uanset om man er ansat hos en dansk eller udenlandsk vognmand, skal man have en ordentlig løn for sit arbejde i Danmark, svarende til den mest udbredte overenskomst på området. Vi øger samtidig kontrollen med lastbilerne, så vi er sikre på, at loven bliver efterlevet. Lever man ikke op til kravet, kan man miste sin kørselstilladelse eller – for de udenlandske vognmænds vedkommende – få en bøde på mindst 35.000 kr.

Vi sender altså et meget tydeligt signal om, at vi i Danmark kræver ordentlige forhold.

Og vores indsats mod social dumping stopper ikke her. Vi afsatte på dette års finanslov et rekordhøjt beløb til at kontrollere, om de udenlandske virksomheder følger vores arbejdsmiljølov, og om de betaler skat, som de skal. Er det tilfældet, er de selvfølgelig velkomne. Men man skal ikke komme til Danmark med det formål at forringe løn og arbejdsvilkår.

Vi vil til enhver tid tage de nødvendige skridt for at beskytte den danske arbejdsmarkedsmodel.