Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 23-06-2020

Underbetalte chauffører på landevejen er fortid

Bragt i flere regionale medier

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og transportminister Benny Engelbrecht

Det er ingen hemmelighed, at transportområdet længe har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de udenlandske chauffører, der kører i Danmark. Og problemet er der desværre, selv om de fleste nok er enige om, at virksomheder selvfølgelig ikke skal konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark.

Derfor er vi glade for, at Folketinget nu har lovgivet om, at det ikke skal være en mulighed i transportbranchen. Normalt blander vi politikere os ikke i lønvilkårene i Danmark af mange gode grunde. Men her har arbejdsmarkedets parter bedt os om hjælp til at løse en konkret udfordring på transportområdet, hvor de sædvanlige greb ikke slår til. Talrige eksempler har været fremme om helt horrible arbejdsvilkår for udenlandske chauffører. Det opråb har vi selvfølgelig taget alvorligt.

Så den 9. juni vedtog et bredt flertal - med undtagelse af LA, K og Nye Borgerlige af årsager, vi stadig ikke helt forstår - at man skal aflønne sine chauffører efter samme niveau som de mest udbredte overenskomster på området. Det gælder for alle - både danske og udenlandske vognmænd. Og vi kommer til at følge op med kontrol af, om det bliver overholdt. I modsat fald kan man miste sin kørselstilladelse eller - for de udenlandske vognmænds vedkommende - få en bøde på mindst 35.000 kr. Med denne lov sender vi altså et meget tydeligt signal om, at vi i Danmark kræver ordentlige forhold.

Det er ekstremt vigtigt, at vi har en velfungerende transportsektor, hvilket ikke er blevet mindre tydeligt her under corona-krisen. Branchen bidrager stort til den store samhandel i Europa, som vi nyder så godt af, og mange af virksomhederne har historisk set udviklet sig og tjent gode penge. Derfor træder vi selvfølgelig også til og hjælper dem og ikke mindst deres ansatte, når de kommer under pres.