Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 07-09-2020

Viser solidarisk Danmark

Bragt i Frederiksborg Amts Avis

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

For nylig fremlagde vi vores forslag om tidlig pension. Dem, der har været på arbejdsmarkedet i mange år. Hvor mange har hårde, ofte fysisk krævende job og hvor mange må ty til smertestillende medicin for at komme igennem arbejdsdagen. De får nu mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage. Inden de er syge og helt nedbrudte. Alene på Sjælland uden for København får 38,2 procent af dem over 64 år retten i 2022.

Det er i vores øjne kun retfærdigt. Siden efterlønnen blev forringet, har mange håndværkere, sosu'er og slagteriarbejdere efterspurgt en mere værdig tilbagetrækning. Den mulighed får de nu. Og det glæder mig, at det tilsyneladende ikke kun er regeringen, der har den holdning.

Faggrupper, som dagligt mærker nedslidningen på kroppen, er tilfredse med at lønmodtagernes rettigheder styrkes og ikke forringes som oplevelsen har været i alt for mange år. Men særligt reaktionen fra én gruppe har overrasket mig positivt -nemlig dem, der ikke selv får direkte gavn af den.

Det gælder fx fagforeningen for jurister og økonomer, Djøf, der siger, at de godt kan se det retfærdige og rimelige i forslaget, eller når pædagogernes formand Elisa Rimpler udtaler, at pædagogerne kan glæde sig over udspillet på deres kollegers og måske ægtefællers vegne. Noget tilsvarende har mange almindelige danskere med længere uddannelse signaleret.

De reaktioner har en særlig plads hos mig, fordi de vidner om noget, der er en forudsætning for vores velfærdssamfund, men som vi måske lidt for ofte glemmer i forbifarten.

Solidaritet. Den fællesskabsfølelse, der gør, at man kan bakke op om noget, selv om det ikke gavner en selv. Fordi man kan se, at der er andre, der har brug for det, og fordi det er retfærdigt.

For det, der gør Danmark til et af de allerbedste lande i verden, er vores evne til at tænke på hinanden. Det er, at vi ved, vi har brug for hinanden. Og at vi er villige til selv at bidrage, så andre kan få muligheden for et godt liv. Det er den tanke, der er bærende for hele vores samfundsmodel. Og derfor gør det mig særlig glad, når akademikere og pædagoger vil være med til at indføre en ret til tidlig pension. Deres opbakning giver genlyd hele vejen ind i forhandlingslokalet, som jeg nu har åbnet for Folketingets øvrige partier.

Forhandlingerne om vores forslag er godt i gang, og jeg håber, at vi kan nå en aftale inden længe -til gavn for de mennesker, som har knoklet for Danmark i årtier.