Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 07-01-2020

Ydelseskommission står foran et diabolsk dilemma

Bragt i flere regionale aviser

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Danmark er et rigt land med et veludbygget velfærdssystem, som vi har bygget op og værnet om gennem årtier. Vores velfærd afhænger af, at alle, der kan og har evnerne, bidrager. 

På den måde kan vi have råd til et stærkt socialt sikkerhedsnet, hvor vi tager hånd om mennesker, der har det svært og i en kort eller længere periode ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Det sociale sikkerhedsnet er de senere år blevet sat under pres. Vi kan se, at prisen for kontanthjælpsloftet har været høj. Nogle børnefamilier er blevet ramt hårdt på pengepungen, og kontanthjælpsloftet har kun i begrænset omfang fået flere i job.

Regeringen har derfor nedsat en Ydelseskommission, som skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. To ting står klart: I det nye system skal der være en klar økonomisk gevinst ved at arbejde. Og man skal kunne have en rimelig levestandard i en midlertidig periode, hvor man er uden job.

Det skal understøtte regeringens målsætning om, at børn i Danmark skal kunne vokse op under ordentlige forhold - med mulighed for at gå til fodbold eller spejder og være en aktiv del af fællesskabet.

Børnene skal ikke holde for, mens Ydelseskommissionen arbejder. Derfor har vi fra nytår indført et midlertidigt tilskud til de børnefamilier, der er hårdest ramt af den tidligere regerings lave ydelser. Vi forventer, at tilskuddet vil gavne cirka 27.900 børn. Det er en midlertidig løsning til at løse et akut problem. Det bedste er, at mor og far kommer i arbejde og kan forsørge selv. Ikke mindst af hensyn til børnene.

Løsningen er derfor heller ikke bare at fjerne kontanthjælpsloftet. Vi skal ikke tilbage til kontanthjælpssystemet, før loftet blev indført. Regeringen vil ikke genindføre et system, hvor det er muligt at modtage offentlige ydelser i næsten ubegrænset omfang, og hvor forskellen på være på kontanthjælp og i arbejde er alt for lille. Det sætter tilliden og solidariteten mellem os danskere over styr. På den anden side skal vi tage hensyn til, at kontanthjælpsloftet har betydet, at der er familier, der sidder ekstremt hårdt i det. Det er det diabolske dilemma, som Ydelseskommissionen skal hjælpe os med at løse.

Derfor er det ydelseskommissionens fornemmeste opgave at gentænke systemet og finde en afløser for kontanthjælpsloftet, hvor der både bliver taget de nødvendige hensyn til en rimelig levestandard, ikke mindst blandt børnefamilierne, og det bliver sikret, at man har en klar økonomisk gevinst ved at arbejde. Samtidigt er det vigtigt, at der er en tilskyndelse til at forsikre sig gennem en a-kasse.

Regeringen holder fast i, at man ikke kan komme til Danmark og få fuld kontanthjælp fra første dag. Der skal være en fornuftig sammenhæng mellem ret til danske overførselsindkomster og bidrag til samfundet. Og sådant skal det også være i et nyt kontanthjælpssystem.

Fundamentet for vores velfærdsmodel har alle dage været, at der med rettigheder følger pligter, og det kommer vi heller ikke til at ændre på - tværtimod. Lige nu er der eksempler på indvandrerkvinder, som har været her i 15 eller 20 år og har formået at være på kontanthjælp i alle de år.

Regeringen arbejder derfor på at skærpe pligten for flygtninge og indvandrere, der ikke er integreret her i landet. Vi mener, de skal bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer. Og det skal også tænkes ind i et nyt kontanthjælpssystem.

Forskningsdirektør og professor Torben Tranæs har sagt ja til at stå i spidsen for Ydelseskommissionen. Det er vi glade for, fordi han er en af de fremmeste forskere i Danmark på det social- og det beskæftigelsespolitiske område. Han vil om nogen være garant for, at kommissionens anbefalinger er fagligt velfunderede og tager de nødvendige hensyn.

Nu giver vi Torben Tranæs og Ydelseskommissionen præcist et år til at komme med anbefalinger til et nyt og bedre kontanthjælpssystem, og hvor vi holder fast i, at der skal være en gevinst ved at arbejde.