Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 06-01-2021

Krisen skal løses retfærdigt

Bragt i Frederiksborg Amts Avis

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Regeringen kæmper for en anden og mere retfærdig løsning på krisen end under finanskrisen, hvor opskriften var pisk og nedskæringer. Vi vil en vej, hvor krisen ikke betales af de mennesker, som i forvejen har en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsløshed er ikke bare den enkeltes ansvar. Det kan vi se med coronaen, der har kostet rigtig mange mennesker jobbet - ikke mindst dem med mindst uddannelse. Fællesskabet kan og skal hjælpe med at få alle godt videre. Og det sætter vi tyk streg under med finanslovsaftalen for næste år, hvor der er afsat 640 millioner kroner til opkvalificering. Pengene kommer oven i sommerens to brede politiske aftaler om opkvalificering til i alt 730 millioner kroner.

Vi kan kun bringe Danmark ind i fremtiden ved at investere i og uddanne de mange mennesker, som har mistet jobbet under corona-krisen. Vi skal stoppe med at svinge pisken over ledige og i stedet give folk en vej tilbage i beskæftigelse. Og det gør vi klogest gennem uddannelse og opkvalificering. Det hjælper ikke kun den enkelte videre. Det sætter også skub i økonomien og tager hånd om arbejdsmarkedet. Vejen ud af krisen er ikke skattelettelser i toppen, som de borgerlige messer. Det skaffer ikke dem, der har mistet jobbet, et arbejde.

Uddannelse er ofte en forudsætning for, at man kan åbne nye døre i arbejdslivet og dermed bane vejen til et fast job, der også er der, når økonomien næste gang går ned ad bakke. Men der er heller ingen tvivl om, at det kan være svært at få folk tilbage på skolebænken. Rigtig mange foretrækker at arbejde.

I en krisetid, hvor det er sværere at finde job, skal vi gøre uddannelsesvalget mere oplagt. Vi ved, at personlig økonomi kan være en afgørende faktor, når man skal beslutte, om man vil vælge uddannelsesvejen. Derfor lavede regeringen og et bredt flertal i sommer en aftale om, at ufaglærte får ret til at tage en faglært uddannelse til 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et område med gode jobmuligheder. Vi fjernede på den måde den økonomiske stopklods, så flere bedre kan få økonomien til at hænge sammen, mens de uddanner sig.

Med finanslovsaftalen bygger vi ovenpå, så man også kan uddanne sig til sosu-assistent eller grønne jobs til forhøjede dagpenge. Det kan f. eks. være nogle af de mange job, der opstår på grund af aftalen om at klimarenovere landets almene boliger for 30 milliarder kroner. Målet er, at flere vælger at uddanne sig til områder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft. Samtidig hjælper det med til, at vi kan forbedre velfærden og nå Danmarks ambitiøse klimamål.

Alle ledige får ret til et kort erhvervsrettet kursus fra første ledighedsdag, og vi tilfører flere penge til den regionale uddannelsespulje i 2021, så man hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet og komme ud og bidrage der, hvor arbejdsmarkedet har brug for hænder. Vi styrker også varslingspuljen markant i 2021. Puljen er et af de bedste værktøjer til en hurtig, målrettet og lokal indsats, når der sker større fyringsrunder.

Krisen skal løses retfærdigt denne gang – og med finanslovsaftalen tager vi endnu et skridt i den rigtige retning og skaber retfærdige fremskridt for almindelige danskere.