Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 12-04-2021

Ministre i fælles opråb: Nu strammer vi kontrollen med udenlandske arbejderes boligforhold

Bragt på Altinget.dk

Af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Det er på tide, vi ser på de boligforhold, som arbejdsgiverne byder udenlandsk arbejdskraft her i landet. Vi har set eksempler, der bare ikke er i orden. Udenlandsk arbejdskraft er velkommen her i landet, hvis de bliver tilbudt ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men vi synes også, det er på sin plads, at vi stiller krav til de boliger, som arbejdsgiverne stiller til rådighed.

Den aktuelle situation med corona understreger behovet for handling. Der har været flere eksempler på smitteudbrud på blandt andet slagterier og byggepladser, hvor udenlandsk arbejdskraft er blevet indkvarteret af deres arbejdsgivere, og hvor forholdene mildest talt ikke har været i orden.

Vi har set indkvarteringer, hvor man bor mange personer på meget lidt plads. Hvis man bliver smittet, har man dårlig mulighed for at isolere sig, og man spreder derfor smitten til de andre. Regeringen har derfor strammet reglerne for boliger stillet til rådighed af arbejdsgivere, så medarbejdere minimerer risikoen for at smitte hinanden, når de er indkvarteret sammen. Det sker samtidigt med, at vi igen har skærpet kravene til tilrejsende arbejdskraft.

Arbejdsgivere skal nu kunne dokumentere, at disse medarbejdere er blevet PCR-testet, og arbejdsgiverne skal kunne fremvise en plan for testning af de tilrejsende medarbejdere – herunder hvornår de skal PCR-testes. Stramningerne skal bidrage til at minimere risikoen for, at nye mutationer kommer til Danmark, samtidig med at danske virksomheder fortsat kan holde hjulene i gang. Det er en vigtig balance. Mange virksomheders produktion står og falder med, at de kan benytte tilrejsende arbejdskraft. Og det skal vi tage hensyn til for at understøtte økonomien.  

Med en ny lov, som et bredt flertal af Folketingets partier har stemt for, er der nu fastsat en række minimumskrav til de boliger, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine medarbejdere. Arbejdsgiverne skal blandt andet udarbejde en plan for indkvarteringen med oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere og instruktion i rengøring. 

Arbejdstilsynet kommer til at føre kontrol med, om arbejdsgiverne har styr på testene af tilrejsende arbejdskraft og planen for boligforholdene. Hvis arbejdsgiveren ikke har styr på boligplanen, kan Arbejdstilsynet tage fat i kommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Og på baggrund af tilsynet kan kommunen påbyde, at der kommer styr på boligforholdene, så de lever op til de nye regler. Arbejdstilsynet kan også underrette kommunen, hvis der i øvrigt er grundlag for det.

Vi strammer reglerne for, at vi kan holde så meget åbent som muligt, uden at vi går på kompromis med sundheden. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at smitte spreder sig blandt ansatte, hvor deres arbejdsgivere har indkvarteret dem sammen. For det kan gå stærkt, hvis først smitten bringes videre til resten af kollegerne på arbejdspladsen og ud i det omkringliggende samfund. 

De nye krav til boliger stillet til rådighed af arbejdsgivere gælder frem til 30. juni 2021 – og skal ses i lyset af pandemien. Indkvarteringsboligerne må ikke blive en tikkende smittebombe.

Men der er ingen tvivl om, at boligforhold for udenlandske arbejdere er et område, vi også skal se på efter coronakrisen. Vi husker alle, hvordan de filippinske chauffører var indkvarteret i Padborg. Det har længe været tydeligt, at det er et område som kræver handling.