Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 08-03-2021

Ministre: Indsatsen mod social dumping virker!

Bragt på A4arbejdsliv.dk

Af Skatteminister Morten Bødskov (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S)

Social dumping er en trussel mod arbejdspladser i Danmark. I regeringen arbejder vi for dansk løn for dansk arbejde – og for dansk arbejde under danske vilkår. Og den gode nyhed er, at indsatsen mod social dumping virker!

Nye tal fra Skattestyrelsen viser, at kontrollen med social dumping er blevet mere effektiv og målrettet de seneste fem år. Siden 2015 er kontrollernes træfsikkerhed steget fra 32 procent til 58 procent – det vil sige, at myndighederne er blevet bedre til at finde frem til dem, der overtræder reglerne. Indsatsen har ført til skatteopkrævninger for mere end 1,1 mia. kroner i perioden.

Den målrettede indsats mod social dumping er en del af en fælles myndighedsindsats, der skal sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Her arbejder politiet, Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet tæt sammen på daglig basis og gennemfører fælles kontrolaktioner.

Danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår. Social dumping truer nemlig vores samfundsmodel – og vi kender alle sammen skræmme-eksemplerne: Stewardesser og piloter, der flyver til en alt for lav løn og under kritisable vilkår. Lastbilchauffører, der lever kummerlige liv på danske og europæiske veje, fordi de bliver udnyttet af vognmænd, der går helt til kanten af, hvad de kan tillade sig.

Kigger vi uden for landets grænser, så har man endda et begreb for det: ”Working poor” er folk, der arbejder mere end fuld tid, men stadigvæk ikke kan få en anstændig indkomst ud af det. Folk der måske gør rent om dagen og serverer om aftenen, fordi de ikke kan leve af ét job. Det får vi forhåbentlig aldrig et dansk ord for.

Som regering har vi forpligtet os på at sætte bredt ind mod social dumping, og den samlede bevilling til kampen mod social dumping har aldrig været større. Vi skal fastholde den stærke fælles myndighedsindsats, gennemføre flere kontroller og senest har vi fordoblet straffen for virksomheder, der bruger illegal arbejdskraft.

Indsatsen mod social dumping er en del af Skattestyrelsens samlede kontrolindsats, og styrelsen prioriterer målrettet kontrollerne ud fra risiko og væsentlighed. Der arbejdes løbende på at skærpe kontrollerne, så ressourcerne bruges der, hvor effekten er størst. Skattestyrelsen har blandt andet fokus på større offentlige og private anlægsarbejder. Her vil der både blive gennemført kontrol og iværksat tidlige vejlednings- og informationsindsatser for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Politiet spiller en vigtig rolle i indsatsen mod social dumping og er således er en del de fælles kontrolaktioner sammen med Skattestyrelsens og Arbejdstilsynet. Politiet foretager desuden kontrol af udlændinges opholds- og arbejdsgrundlag og efterforsker løbende formodede strafbare forhold på området. Det fælles myndighedssamarbejde giver resultater. Derfor har regeringen sammen med aftalepartierne afsat midler til at videreføre den styrkede politiindsats mod social dumping i flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023, så vi kan fortsætte det vigtige arbejde.

Vi skal alle sammen kunne stole på, at det har konsekvenser at snyde i skat. Derfor er regeringen i gang med at reformere skattekontrollen i Danmark. I foråret indgik regeringen og et enigt Folketing aftalen En styrket skattekontrol. Frem mod 2024 skal der ansættes i alt 1.000 nye skattefaglige medarbejdere og åbnes otte skattecentre rundt om i landet.

Indsatsen mod social dumping er i den forbindelse målrettet yderligere med et nyt center mod sort økonomi og social dumping i Frederikssund, som skal styrke vidensdeling og effektiviteten i arbejdet. Dygtige kontrolmedarbejdere over hele landet er hver dag med til at sikre, at reglerne på danske arbejdspladser bliver fulgt, og at virksomhederne afregner korrekte skatter og afgifter.

Den styrkede skattekontrol bidrager samtidig til, at der bliver slået hårdt ned de steder, hvor reglerne bevidst bliver tilsidesat.

På danske arbejdspladser skal man have en løn, der er til at leve af, og et arbejdsmiljø, som man ikke bliver syg af. Til gengæld får virksomhederne dygtige og effektive medarbejdere, der kan klare sig i den stadig hårdere internationale konkurrence.

Det er kernen i den danske model, som har gjort vores samfund til et af verdens rigeste, tryggeste og mest lige. Og det skal vi værne om.