Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 08-03-2021

Mod til grøn vej ud af krisen

Bragt i Frederiksborg Amts Avis

Af beskæftigelses-og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) og Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S)

Vi står midt i en sundhedsmæssig og økonomisk meget alvorlig situation, men den må ikke sætte udviklingen af vores samfund i stå. Vi skal samtidig have et længere lys på, så vi sørger for, at Danmark også fremadrettet er på rette vej. Her må vi ikke gentage fejlene fra årene efter finanskrisen. Der var devisen kort sagt nedskæringer og udhuling af trygheden, hvilket går stik imod, hvad nutidens økonomiske videnskab anbefaler. 

Vi skal bruge den nuværende krise klogt. Vi ønsker at bruge den til at bygge op og investere grønt, for det giver Danmark mulighed for at komme styrket ud på den anden side. Regeringen har modet til forandring i genopbygningen af økonomien. Vi investerer massivt i den grønne omstilling og opkvalificering af ledige, så vi har arbejdsstyrken til de tusindvis af grønne job, som bliver skabt de kommende år. 

Vi har med Finansloven for 2021 blandt andet sat 300 mio. kr. af til grønne boligforbedringer og 295 mio. kr. til energieffektiviseringer i offentlige bygninger. I Finansloven for 2021 afsatte vi også 650 mio. kr. til tilskudspuljer til udfasning af olie-og gasfyr, som skal lægges til de 2,3 mia. kr. vi afsatte til samme puljer med aftalen for energi og industri i sommeren 2020. Disse tiltag vil ikke bare forbedre klima og miljø - det giver også nye arbejdspladser. Det kommer oveni den store brede politiske aftale fra maj 2020 med over 30 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026.  

Nye investeringer og grøn udvikling kræver også flere kloge hænder. Med sommerens klimaaftale om energi og industri, kommer vi især til at mangle svejsere, elektrikere og mekanikere til f. eks. at samle og installere vindmøller eller skifte oliefyr ud med en varmepumpe. 

Krisen har desværre betydet, at tusindvis af danskere har mistet deres arbejde. Det er trist både for den enkelte og for samfundet. Derfor skal vi få det bedste ud af en skidt situation og opkvalificere de ledige. På den måde kan vi også fremover have en arbejdsstyrke, der har kompetencerne til at producere de grønne løsninger, som verden efterspørger, og skabe ny vækst.  

Vi har afsat 1,7 mia. kroner til opkvalificering, så det blandt andet bliver mere attraktivt at uddanne sig til grønne job. Er man fyldt 30 år, er på dagpenge og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, har man ret til med 110 pct. dagpenge at begynde på en uddannelse inden for en positivliste, som indeholder uddannelser inden for mangelområder.  

Forandring er sjældent nemt. Det er den grønne omstilling heller ikke. Men vi vil bruge krisen klogt, og investeringer er den rigtige vej at gå. For klimaet, for vækst og for arbejdspladser - vi har modet til det.