Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 06-10-2021

Væk med modregning i pension

Bragt i Politiken

Af Social- og ældreminister Astrid Krag, beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) og skatteminister Morten Bødskov (S)

Social- og sundhedsassistenten, der er gift med en førtidspensionist, og som gerne vil tage en ekstra tørn på sygehusafdelingen.

Eller medarbejderen på plejehjemmet, der lever sammen med en folkepensionist, og som gerne vil lægge nogle ekstra timer på arbejdet. Begge er eksempler på mennesker, som i dag potentielt afholder sig fra at gå op i tid, fordi deres partner så bliver modregnet i pensionen.

Det er drønærgerligt, når økonomiske hensyn afholder mennesker fra at gøre en forskel. Og det er især uhensigtsmæssigt i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft.

Derfor er det på høje tid, at modregningen afskaffes for folke-, senior-og førtidspensionister, så de kan modtage deres pension uafhængigt af deres partner.

Med regeringens forslag får parret en større gevinst, ved at den arbejdende ægtefælle eller samlever kan arbejde så meget, som denne ønsker og kan. For regeringen er det afgørende, at alle, der har mulighed for det, skal bidrage til fællesskabet, uden samtidig at blive straffet.

Konkret foreslår regeringen, at forslaget finansieres gennem en række tiltag på skatteområdet. Blandt andet ved at lade personer med en betydelig aktie-og kapitalindkomst bidrage lidt mere samt ved at fjerne den grønne check for nogle grupper, som til gengæld får billigere el.

Det skønnes, at omkring 100.000 pensionister i dag bliver modregnet i deres pension som følge af deres partners arbejdsindkomst.

I kroner og øre kan det have stor betydning for den enkelte. Og for samfundet vil det ligeledes være en gevinst.