Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 08-03-2022

Alle har et ansvar for at stå op imod seksuel chikane på arbejdspladserne

Bragt i A4 Beskæftigelse

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og beskæftigelsesordførerne:  Henrik Møller (S), Karsten Hønge (SF), Samira Nawa (RV), Victoria Velasquez (EL) og Jette Gottlieb (EL)

Glædelig Kvindernes Internationale Kampdag. Den 8. marts er en helt særlig dag for os – både som mennesker og som politikere. Vi ønsker, at vores børn oplever, at deres vej i arbejdslivet ikke er begrænset af deres køn.

Vi arbejder for, at almindelige lønmodtagere oplever ligestilling i deres hverdage og arbejdsliv. Og vi har fuld fokus på at få stoppet seksuel chikane på arbejdspladser.

En række modige mænd og kvinder er efter Sofie Lindes opråb stået frem og har fortalt nogle frygtindgydende historier om, hvordan de blev udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads.

Deres historier bekræfter på alle måder, at seksuel chikane ikke kun foregår i én branche, i ét fag eller på én arbejdsplads. Seksuel chikane kan foregå alle steder på arbejdsmarkedet.

Vi er dybt taknemmelige over, at disse kvinder og mænd turde stå frem. De har skabt et historisk momentum for at få stoppet seksuel chikane på arbejdspladser. Og det momentum skal vi udnytte til at skabe en kulturforandring på arbejdspladserne.

Derfor ligger der en stor opgave foran os. Og der er ingen nemme løsninger. I fredags blev der taget et vigtigt skridt med trepartsaftalen om seksuel chikane.

Aftalen har fokus på at skabe en kulturforandring på arbejdspladserne, så den enkelte arbejdsplads bliver bedre til at forebygge seksuel chikane og gribe ind, hvis det sker.

På en dag som denne, er det også nærliggende at fremhæve den nye øremærkede orlov, som meget gerne skal få fædre til at tage mere orlov og dermed fremme ligestillingen. Til gavn for mor, far, medforælder og ikke mindst barnet. Lovgivningen faldt på plads i torsdags.

Fra 2. august bliver orloven delt lige mellem forældrene. Og hver forælder får øremærket det samme antal uger med mulighed for, at man så kan overføre nogle af ugerne til hinanden.

Men de nye regler gør det ikke alene. Vi ved, at det i sidste ende også handler om familiens økonomi.

Heldigvis er der også her sket fremskridt de seneste år. Overenskomsten på industriens område er et godt eksempel på det. Vi håber derfor, at kombinationen af nye regler og bedre overenskomster vil give et kvantespring i mænds barsel de kommende år.

Vi er stolte over, at vores politik gør en forskel for almindelige lønmodtagere. Ligestilling handler om vores hverdage og arbejdsliv.