Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 17-02-2022

Tidlig pension mødt med misforståelser og ventet kritik

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Knap 11.000 borgere kan gå på tidlig pension i løbet af året. En ordning for dem, der i rigtig mange år har slidt og slæbt på arbejdsmarkedet og har skabt værdi for det danske velfærdssamfund. De kan trække sig tilbage lidt før og nyde deres pensionstilværelse, inden de er slidt helt ned til sokkeholderne. Det er kun retfærdigt og fair i mine øjne.

Jeg er stolt af, at vi fik lavet en ordning, som vi havde lovet danskerne inden valget i 2019, selv om mange sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Men lige så stærke vi var i troen på, at det kunne lykkes, lige så sikre var vi på, at der ville komme kritik fra borgerlige partier, tænketanke udelukkende med økonomi for øje og store lobbyorganisationer. De vil altid kæmpe mod sociale fremskridt, og kritikken er helt som ventet ikke udeblevet.

Men jeg vil gerne slå nogle pointer fast og rydde bare nogle af de største misforståelser og usandheder af vejen.

Falsk påstand 1: Regeringen trækker flere tusinde raske mennesker ud af arbejdsstyrken.

Først og fremmest så tvinger vi ingen til at stoppe med at arbejde.

Vi giver en ret, som de, der har knoklet i op mod et halvt århundrede, kan gøre brug af. Langt de fleste ønsker at arbejde og være en del af et fællesskab og en arbejdsplads, hvis de kan. Og jeg må bare sige, at man har et meget ringe kendskab til virkelighedens arbejdsliv, hvis man mener, at almindelige lønmodtagere - ofte med et fysisk hårdt job - er fuldt ud raske og rørige efter 42 år på arbejdsmarkedet.

Undersøgelser viser, at 52 pct. af ufaglærte seniorer har smerter flere gange ugentligt, og ufaglærte og faglærte seniorer er generelt mere fysisk belastede i arbejdet end andre seniorer. Og en større andel af dem må tage smertestillende medicin for at komme gennem dagen end resten af befolkningen.

Falsk påstand 2: Tidlig pension hjælper ikke de nedslidte som lovet.

Sludder. Tidlig pension er en mulighed for at gå fra en smule før efter et langt arbejdsliv. Så mange år på arbejdsmarkedet sætter sine spor. Det ville man vide, hvis man gad bevæge sig ud på fx byggepladsen og spørge, og tidlig pension hjælper især ansatte i brancher med fysisk hårdt arbejde.

Fakta er, at otte ud af ti ansøgere af tidlig pension er ufaglærte og faglærte.

Det er slagteriarbejdere, sosu'er og håndværkere. Grupper på arbejdsmarkedet, der ofte døjer med smerter og har et fysisk hårdt arbejde. Forskning fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at høje fysiske krav i arbejdet, som primært ufaglærte og faglærte grupper oplever, øger risikoen for nedsat arbejdsevne og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Falsk påstand 3: Socialdemokratiet lover guld og grønne skove til en bestemt gruppe danskere.

Kort før jul lød det fra den politiske ordfører i Det Konservative Folkeparti, Mette Abildgaard, at vi med tidlig pension "lover guld og grønne skove til en bestemt gruppe danskere". Jeg under bestemt de tidlige pensionister en tur i grønne skove.

Det vil sikkert gøre godt for krop og sjæl, men de skal ikke forvente at finde guld. Der er altså tale om en ydelse på omkring 13.500 kr. før skat om måneden. Det lokker de færreste, hvis man har fysikken til at tage nogle år mere på en god arbejdsplads, hvor man også kan hygge sig med kolleger. Tidlig pension er målrettet dem, der har behov efter et langt og ofte hårdt arbejdsliv.

Falsk påstand 4: Det er dybt uansvarligt at indføre tidlig pension.

Jeg mener tværtimod, at det er ansvarligt, og vi ønsker selvfølgelig ikke at indføre en ordning, som der ikke er behov for. Tidlig pension er ansvarlig, fordi vi skal sikre fortsat opbakning til velfærdsaftalen fra 2006. Den betyder, at vi løbende sætter folkepensionsalderen op, fordi vi generelt bliver ældre og har et bedre helbred. Den bakker vi op om, og det er en forudsætning for at bevare vores velfærdssamfund.

Men for at vi kan gøre det og stadig kunne se alle borgere i øjnene, så skylder vi også at sikre, at alle kan få mange gode år på pension.

Jeg ved godt, at kritikken vil vare ved, og V og K vil endda afskaffe tidlig pension igen. Men jeg vil kæmpe for den og for dem, der har givet så meget til os alle. Det har de fortjent.