Spring over hovedmenu

NYHED / 28-01-2011

Hver eneste arbejdsgiver skal kende NemRefusion

Arbejdsgivere sparer tid ved at indberette om syge- og barselsdagpenge for at få refusion på den digitale indberetningsløsning, NemRefusion, på virk.dk. I løbet af 2011 bliver det obligatorisk for arbejdsgivere at bruge NemRefusion. Derfor indgår løsningen i en stor fællesoffentlig kampagne, som skal få de sidste virksomheder med på den digitale vogn.

"Hvor gør det mest ondt?" Det er en række myndigheder gået sammen om at spørge 100.000 små og mellemstore virksomheder om i et brev, som virksomhederne modtager i denne uge. Med spørgsmålet inviteres virksomhederne til dialog om, hvor det offentlige kan sætte ind for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Fuld digitalisering mellem virksomheder og det offentlige i 2012
Dialogen indgår i den hidtil største offentlige digitaliseringskampagne rettet mod virksomheder. Baggrunden for kampagnen er, at der skal være fuld digitalisering mellem virksomheder og den offentlige sektor i 2012. En tredjedel af de omkring 10 millioner årlige indberetninger fra virksomheder sker allerede i dag gennem virk.dk, som er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Nu skal de sidste virksomheder med på vognen.

Derfor er syv myndigheder og organisationer gået sammen om at kommunikere til danske virksomheder om at bruge det offentliges digitale løsninger på nettet. Kampagnen omfatter foruden dialogen med virksomhederne også print, banner- og avisannoncer.

Center for Døve: NemRefusion er smart og sparer tid
NemRefusion er den løsning, som Beskæftigelsesministeriet sammen med KOMBIT A/S og KL markedsfører som led i kampagnen. På NemRefusion kan arbejdsgiverne indberette til kommunerne om syge- og barselsdagpenge for at få refusion. Det gør mange arbejdsgivere allerede i dag, og nu er det vigtigt at få de sidste med. Først og fremmest er der tid at spare for arbejdsgiverne, fortæller Erik Tofte, som tager sig af løn og personaleregnskaber for 600 døvetolke, socialpædagoger m.fl. hos Center for Døve:

- Det er virkelig smart og sparer masser af tid. Det er især praktisk og tidsbesparende, at meget allerede er udfyldt på forhånd. Man skal kun ændre nogle få ting og så bare trykke på send-knappen, siger Erik Tofte.

NemRefusion klarer raskmeldinger og husker tidsfrister
Den første digitale indberetningsløsning for syge- og barseldagpenge på virksomhedsportalen virk.dk tog arbejdsgiverne i brug i marts 2006, og i dag sker seks ud af ti syge- og barseldagpengeindberetninger digitalt.

Med NemRefusion kan virksomheder, a-kasser, selvstændige og kommuner nu blandt andet også automatisk indberette til NemRefusion direkte fra deres egne løn- og fraværssystemer. NemRefusion klarer også raskmeldinger og husker de forskellige tidsfrister.

Stor økonomisk gevinst for alle
I løbet af 2011 bliver det obligatorisk at bruge NemRefusion, så både virksomhederne, kommunerne og staten kan høste den fulde økonomiske gevinst ved digitaliseringen. Det skønnes, at virksomheder og selvstændige kan spare mindst 110 millioner kroner årligt, kommunerne omkring 130 millioner kroner og staten cirka 70 millioner kroner.

Virksomheder, selvstændige og a-kasser kan få adgang til NemRefusion med en digital signatur via virk.dk.

Bag kampagnen står ud over Beskæftigelsesministeriet og NemRefusion-partnerne ATP, DanID, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, SKAT, Økonomistyrelsen og Center for Virk.dk.

Fakta
NemRefusion er ejet og finansieret af kommunerne via KL's it-selskab KOMBIT A/S. KOMBIT har stået bag udviklingen af løsningen i et tæt samarbejde med Beskæftigelsesministeriet og KL.

NemRefusion vil på sigt sende 1,7 millioner indberetninger af syge- og barseldagpenge til kommunerne om året
Det bliver nemmere og hurtigere for virksomheder, selvstændige og a-kasser at indberette
Der bliver færre fejl i indberetningerne, fordi NemRefusion tjekker data og på forhånd udfylder felter
Kommunernes sagsbehandling bliver nemmere
Virksomheder, selvstændige, a-kasser og kommuner sparer på porto og arbejdstid
Udbetalingen af syge- og barseldagpenge bliver mere præcis