Spring over hovedmenu

NYHED / 11-02-2011

56.000 virksomheder opfordret til at tage socialt ansvar

Beskæftigelsesministeren og formanden for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar opfordrer sammen virksomhederne til at tage socialt ansvar. Hos bostedet Thorupgården på Nørrebro er man i fuld gang og mærker, hvordan samarbejdet får alle parter til at gro.

Rundt i hele landet har 56.000 virksomhedsledere med mellem fem og 49 ansatte fået brev fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Maarten Van Engeland, som er formand for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. De to opfordrer sammen virksomhederne til at tage socialt ansvar ved at ansætte og fastholde personer, der har brug for lidt ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Mange virksomheder kender ikke mulighederne
Med brevet følger en oversigt over nogle af de vigtigste beskæftigelsespolitiske ordninger og støttemuligheder, som virksomhederne kan gøre brug af, når de ansætter en medarbejder, der ikke kan yde 100 procent fra den første dag. Støjberg og Van Engeland oplever nemlig tit, at mange virksomheder ikke kender de muligheder, beskæftigelseslovgivningen giver.

Andre virksomheder er i fuld gang og oplever, at indsatsen kommer godt tilbage igen og påvirker virksomheden positivt. En af dem er Plejecenter Svanedammen i Nyborg, som vandt Netværksprisen i 2010 for sit sociale engagement. Fra at have kommunens højeste sygefravær på plejeområdet har plejecentret nu det laveste sygefravær.

De 56.000 virksomhedsledere har til inspiration fået en folder om, hvordan Plejecenter Svanedammen konkret arbejder med socialt engagement.

Socialt engagement får alle parter til at gro
Hos bostedet Thorupgården på Nørrebro i København, som blandt andet har været med til at hjælpe flere traumatiserede flygtninge ind på arbejdsmarkedet, har centerchef Britta Gerd Hansen også mærket positive gevinster:

- Medarbejderne er meget opsatte på, at integrationen skal lykkes. Det er en meget stor tilfredsstillelse at se, hvordan alle parter gror i det samarbejde, der er etableret – det være sig de traumatiserede flygtninge, de andre ansatte og beboerne på Thorupgården, siger Britta Gerd Hansen.

Ferizida fra Bosnien er i dag fastansat
Ferizida, som er krigsflygtning fra Bosnien, er en af dem, Thorupgården har hjulpet i gang på arbejdsmarkedet. Hun kom til Danmark i begyndelsen af 1990’erne og kom i 2003 ud for en bilulykke, som fik hende til at falde sammen.

I 2005 blev hun henvist til et etnisk rådgivningscenter under Københavns Kommune, hvor hun først havde samtaler med en psykolog og siden kom i et behandlingsforløb hos en psykiater og en afspændingspædagog. Med hjælp fra en jobkonsulent fik Ferizida kontakt til Thorupgården, hvor hun først blev ansat i et job med løntilskud, men i dag er fastansat på almindelige vilkår.

Løntilskudsjob, virksomhedspraktik og andre muligheder for virksomhederne
Thorupgården har i flere tilfælde haft succes med at bruge løntilskudsjob. Bostedet har også gode erfaringer med at bruge virksomhedspraktik og løntilskudsjob til førtidspensionister, de såkaldte ”skånejob”. Britta Gerd Hansen har endda set flere eksempler på, at folk siger nej tak til førtidspensionen og har fået et arbejde på almindelige vilkår.

Nu har Thorupgården planer om at komme i gang med at bruge mentorordningen. Britta Gerd Hansen ser gode muligheder i den ordning, især når det drejer sig om at integrere yngre personer på arbejdspladsen.

- Vi udnytter de muligheder, der er. For os giver det stor mening at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Det er en stor gave at se dem blomstre op, siger Britta Gerd Hansen.

Bostedet Thorupgården
Er et bosted på Nørrebro i København for psykisk syge. Bostedet har ca. 200 ansatte inklusive personer i jobtræning.