Spring over hovedmenu

NYHED /

Dialog giver bedre afgørelser om førtidspension

En ny undersøgelse viser, at arbejdsevnemetoden hjælper kommunerne til langt oftere at træffe korrekte afgørelser om tilkendelse af førtidspension.

De kommuner, der bruger arbejdsevnemetoden som dialogredskab, når de skal vurdere, om borgere skal tilkendes førtidspension, træffer langt oftere korrekte afgørelser i forhold til de kommuner, der ikke benytter metoden. Det viser en ny undersøgelse fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Hovedstaden.

Undersøgelsen dækker 112 sager i otte kommuner og viser, at arbejdsevnemetodens aktive og kritiske dialog mellem kommunen og borgeren om borgerens ressourcer har væsentlig betydning for, om kommunen træffer en korrekt afgørelse. I 79 af sagerne havde der været tilstrækkelig dialog mellem kommunen og borgeren.

I de resterende 33 sager har der kun været ringe eller slet ingen reel dialog. I 29 af disse sager har Beskæftigelsesankenævnet vurderet, at førtidspensionen er tilkendt med urette.