Spring over hovedmenu

NYHED / 07-02-2011

Ledige har fortsat gode muligheder for at få uddannelse

Den 1. januar 2011 blev der indført et prisloft på seks ugers selvvalgt uddannelse. Prisloftet betyder, at ledige ikke længere frit kan tage de allerdyreste kurser. Men står den ledige med et job på hånden, kan jobcentret fortsat bevilge kurset – uanset prisen – hvis det er nødvendigt for at kunne varetage jobbet.

Ledige på dagpenge kan efter eget valg deltage i op til seks ugers uddannelse i løbet af de første måneder, de er uden job. Det indebærer blandt andet, at de selv – og ikke jobcentret – skal finde uddannelsen. Til gengæld er det jobcentret, der betaler for uddannelsesforløbet.

Prisloft på 3.500 kroner om ugen
Som et led i finanslovsaftalen for 2011 blev det besluttet at indføre et prisloft for seks ugers selvvalgt uddannelse, fordi både priserne på kurserne og udgifterne til seks ugers selvvalgt uddannelse er steget voldsomt de seneste år. I 2007 blev der brugt knap 100 millioner kroner på seks ugers selvvalgt uddannelse. I 2010 ventes udgifterne at være steget til 700-800 millioner kroner.

Prisloftet betyder, at ledige fremover selv kun kan vælge et kursus eller uddannelsesforløb, som koster under 3.500 kroner om ugen. Knap 80 procent af alle AMU-uddannelser koster i dag under 3.500 kroner om ugen. Derfor er der fortsat en bred vifte af kurser og uddannelser, som ledige kan vælge imellem.

Andre uddannelsesmuligheder uden prisloft
Seks ugers selvvalgt uddannelse er langt fra den eneste mulighed, hvis ledige ønsker at opkvalificere eller omskole sig.

Har ledige fx et job på hånden, kan jobcentrene bevilge alle former for opkvalificeringsforløb, hvis det er det, der skal til, for at de kan varetage jobbet. Det sker som et led i den almindelige beskæftigelsesindsats, og der er ikke noget loft over, hvad uddannelsen må koste.

Derfor kan ledige fortsat få bevilget et uddannelsesforløb, der koster mere end 3.500 kroner om ugen. Det indebærer også, at ledige kan få adgang til de resterende godt 20 procent af AMU-kurserne, som de ikke selv kan vælge via seks ugers selvvalgt uddannelse.