Spring over hovedmenu

NYHED / 01-03-2011

Institut for Menneskerettigheder skal vurdere forskelsbehandling på grund af køn

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som indebærer, at Institut for Menneskerettigheder bliver etableret som et uafhængigt ligestillingsorgan.

Alle partier i Folketinget - undtaget Dansk Folkeparti - vedtog i dag lovforslag L 86 om at udvide af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn.

Lovforslaget giver Institut for Menneskerettigheder kompetence til at overvåge kønsområdet på samme måde, som instituttet i dag har kompetence til at overvåge angående race eller etnisk oprindelse.

Loven træder i kraft den 15. marts 2011.