Spring over hovedmenu

NYHED / 10-03-2011

Mentorer får psykisk sårbare i arbejde

Herlev, Viborg og Odense Kommune har haft succes med et projekt med sociale mentorer, der hjælper psykisk sårbare personer med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Halvdelen af de 142 personer, der har afsluttet et socialt mentorforløb, har enten haft succes med at holde fast i eller at komme i gang med job eller uddannelse. Det er resultatet af et netop afsluttet projekt under Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor psykisk sårbare personer har fået tilknyttet sociale mentorer. 

Mentorerne har gennem forløbet hjulpet psykisk sårbare personer både med opgaver relateret til arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen og med at få hverdagen til at hænge sammen, så personerne har fået overskud til at gå på arbejde eller i gang med en uddannelse.

Kvickly har gode erfaringer med at bruge mentorer
Svend Arne Enggaard har på grund af psykiske problemer haft svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Via forsøgsprojektet sociale mentorer og det lokale jobcenter i Odense kom han i kontakt med Kvickly, som tog ham i virksomhedspraktik.

Svend Arne Enggaards daglige leder i Kvickly, Annelise Spangsgaard, ser positivt på mentorordningen:

- Mentoren har givet os mulighed for at yde en ekstra indsats for at hjælpe blandt andre Svend Arne Enggard, da han kom i praktik hos os, siger Annelise Spangsgaard.

Det er ikke kun Svend Arne Engaard, der hos Kvickly har haft glæde af en mentor. Kvickly gør flittigt brug af ordningen og har især gode erfaringer med at tilknytte mentorer til psykisk sårbare personer:

- Vi oplever, at der bliver opbygget et meget tæt tillidsforhold mellem mentoren og den enkelte person. Mentoren hjælper med mange ting, fx kan de være med i banken og være med til at søge boligstøtte hos kommunen og gøre mange af de ting, borgeren ikke selv magter, men som er vigtige for at få tilværelsen og et liv med arbejde til at fungere, siger Annelise Spangsgaard.

De gode erfaringer skal nu spredes videre
Projektet har vist, at en social mentor er et effektivt redskab, når det handler om at hjælpe psykisk sårbare personer med at holde fast i eller komme i gang med job eller uddannelse.

For beskæftigelsesminister Inger Støjberg er det afgørende, at psykisk sårbare får den rette hjælp til at komme i job:

- Jeg glæder mig over, at vi her har et bevis på, at det godt kan lade sig gøre at hjælpe psykisk sårbare mennesker i job eller i gang med en uddannelse, hvis vi tilrettelægger de rigtige rammer for dem. Nu handler det om at få spredt de gode erfaringer, så flere kommuner og virksomheder vil benytte sig af mentorordningen, siger Inger Støjberg.

Mentorer hjælper også uden for arbejdspladsen
Siden forsøget begyndte, er mentorordningen i 2009 gjort mere fleksibel, så mentorfunktionen også kan bruges til opgaver, der fx omfatter støtte til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, støtte til at kontakte jobcenteret, støtte til at koordinere indsatsen fra anden offentlig forvaltning med aktiviteter på arbejdspladsen og støtte til at kontakte fx lægen.

Mentorerne hjælper psykisk sårbare personer med at sætte nogle mål, planlægge efter dem og skabe overblik i hverdagen. De har både støttet med opgaver, der har forbindelse til arbejdspladsen, og hjulpet med at få hverdagen til at hænge sammen. Mentorerne har også været med til at sikre, at de barrierer, der let opstår, når man har psykiske problemer, ikke give forhindringer for job eller uddannelse.

Bygger bro mellem borgere og det offentlige
Erfaringerne fra projektet viser, at psykisk sårbare personer ofte har brug for en ”systemguide”, der kan hjælpe med at skabe overblik og bygge bro mellem dem selv og systemet. Det drejer sig om hjælp til at kunne navigere og overskue de ofte mange forskellige og skiftende kontaktflader, de har i det kommunale system, og få skabt en ramme for deres arbejds- eller studieliv.

Erfaringerne viser også, at en midlertidig hjælp ofte er tilstrækkelig til at hjælpe personer med psykiske problemer i job eller uddannelse. Barriererne og de psykiske problemer forsvinder ikke nødvendigvis, men med hjælp fra mentoren kan de håndtere barriererne, så støttebehovet efterhånden forsvinder.

Fakta om mentorordningen
Mentorordningen er en personlig støtteordning, hvor en intern medarbejder på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution eller en ekstern konsulent hjælper en person med at opnå eller fastholde beskæftigelse. Mentorfunktionen kan også varetages af en ansat i kommunen. Indsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen forventes at varetage.  

Som led i den aktive indsats er mentorordningen i 2009 gjort meget fleksibel og omfatter alle tilfælde, hvor der er brug for en mentor. Mentorfunktionen kan også bruges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats.

Jobcenteret yder tilskud til virksomheder, så de kan købe en medarbejder fri til at kunne varetage rollen som social mentor i en periode. Jobcenteret har også mulighed for at yde tilskud til at uddanne mentoren.

Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter til mentorordningen.