Spring over hovedmenu

NYHED / 14-04-2011

15 millioner kroner til at forbedre førtidspensionisters livskvalitet

Førtidspensionister savner ofte noget at tage sig til i hverdagen. Derfor er der afsat 15 millioner kroner over tre år til projekter, der kan give førtidspensionister mere indhold i hverdagen.

I dag åbner beskæftigelsesminister Inger Støjberg for projektansøgninger til en pulje på 15 millioner kroner over tre år til at forbedre førtidspensionisters livskvalitet gennem aktiviteter i lokalområdet.

Både kommuner, private foreninger og virksomheder opfordres til at søge. Ansøgningsfristen er den 10. juni 2011. 

Fokus på livskvalitet og sociale aktiviteter
Projekterne skal leve op til et eller flere af fem temaer:

  • Skabe aktiviteter, der kan medvirke til en sundere livsstil og et bedre helbred
  • Skabe sociale netværk
  • Skabe personlig udvikling
  • Skabe kontakt til arbejdsmarkedet
  • Opsøge førtidspensionister og formidle kontakt til eksisterende aktiviteter og tilbud

Godt hver femte førtidspensionist savner indhold
De fem temaer er lagt fast ud fra en nylig offentliggjort undersøgelse fra SFI om livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister. Undersøgelsen viser blandt andet, at godt hver femte førtidspensionist ønsker en mere aktiv tilværelse med interesser og aktiviteter. Det kan fx være med frivilligt arbejde, foreningsarbejde eller aktiviteter som undervisning, kurser eller lønnet arbejde.

Undersøgelsen viser også, at mange førtidspensionister har behov for at få en hjælpende hånd til at komme i gang med de sociale aktiviteter.

Puljen udspringer af satspuljeaftale
Midlerne til puljen er bevilget af satspuljepartierne. Der er afsat fem millioner kroner årligt i tre år fra 2011-2013 til lokalt forankrede aktiviteter, der skal være med til at forbedre livskvaliteten og sætte sociale aktiviteter for førtidspensionister i gang.