Spring over hovedmenu

NYHED / 28-04-2011

Aftale om social sikring mellem Danmark og Indien træder i kraft

Fra den 1. maj kan danske pensionister, der bor i Indien, få udbetalt dansk folke- og førtidspension. Og indiske pensionister, der bor i Danmark, kan få udbetalt indisk pension. Danmark har indgået overenskomst med Indien om social sikring, og aftalen træder i kraft den 1. maj 2011.

Overenskomsten handler om retten til social pension (folkepension og førtidspension), ATP og regler om, at en medarbejder kan blive udstationeret i det andet land og samtidig bevare retten til at optjene social pension i det land, han eller hun er udstationeret fra.

Aftalen underskrevet i Indien sidste år
Overenskomsten, som også kaldes en socialsikringsaftale, blev underskrevet i Indien af beskæftigelsesminister Inger Støjberg den 17. februar 2010.

Overenskomsten sikrer, at danske statsborgere og indiske statsborgere bliver omfattet af lovgivningen om pension på lige fod, medmindre andet er fastlagt i særlige bestemmelser i overenskomsten. Fra den 1. maj 2011 kan danske pensionister, der bor i Indien, få udbetalt dansk folke- og førtidspension. Og indiske pensionister, der bor i Danmark, kan omvendt få udbetalt indisk pension.

Medarbejdere, der bliver udsendt af en dansk virksomhed til arbejde i Indien i højst tre år, kan optjene ret til dansk pension i den periode, hvor de er udsendt. Den danske virksomhed bliver fritaget for at indbetale sociale afgifter til det indiske sociale system. Tilsvarende kan indiske virksomheder udsende medarbejdere til job i Danmark og blive fritaget for at betale for eksempel til ATP.

Pensionsstyrelsen vejleder om overenskomsten
Danmark og Indien har også indgået en administrativ aftale, der nærmere forklarer, hvordan myndighederne i de to lande samarbejder om overenskomsten.

I Danmark vejleder Pensionsstyrelsen om overenskomsten og er kontaktmyndighed.