Spring over hovedmenu

NYHED / 07-04-2011

Gratis medlemskab får unge til at strømme til a-kasserne

A-kasserne har fået 30.000 flere medlemmer under 24 år i de seneste to år. Langt de fleste er unge under uddannelse, der siden 1. august 2009 har kunnet blive medlem af en a-kasse uden at skulle betale kontingent. Antallet af betalende medlemmer er til gengæld faldet lidt i samme periode.

A-kasserne har fra januar 2009 til januar 2011 fået 30.000 flere medlemmer under 24 år. I samme periode er også antallet af 25-29-årige medlemmer steget med 13.000. Det viser Pensionsstyrelsens beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Gratis medlemskab for unge
Langt hovedparten af de nye unge medlemmer i a-kasserne er fritaget for at betale kontingent til arbejdsløshedsforsikringen. Det er elever, lærlinge og studerende fra uddannelser, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, når man er færdiguddannet.

En regelændring fra 1. august 2009 har gjort det muligt for unge under 30 år, der er under uddannelse og har en lønindtægt under et vist beløb, at blive optaget i en a-kasse uden at betale kontingent til arbejdsløshedsforsikringen. A-kasserne har typisk også fritaget de unge under uddannelse for at betale bidrag til a-kassens administration, og dermed er medlemskabet helt gratis.

Undgår karensperiode på en måned
Ved at melde sig ind i en a-kasse under uddannelsen kan de unge blandt andet undgå den normale karensperiode for nyuddannede. Nyuddannede, der først melder sig i a-kasse efter endt uddannelse, opnår først ret til dagpenge efter en karensperiode på en måned. 

Akademikerområdet har oplevet den helt store procentvise tilgang af medlemmer under 24 år – på 576 procent. Dernæst kommer FTF-området med en tilgang på 154 procent. Men også LO-området og a-kasserne uden for hovedorganisation har haft en tilgang af medlemmer under 24 år på henholdsvis 37 procent og 25 procent.
 
De unge melder sig tidligere ind
I Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse (BUPL-A) er antallet af medlemmer under 24 år steget fra cirka 300 i januar 2009 til over 900 i januar 2011. Men ifølge direktør Henriette Becker, BUPL-A er der ikke tale om, at a-kassen har fået tag i nye medlemsgrupper. Hun forklarer, at de unge, der er i gang med en pædagoguddannelse, nu blot melder sig ind i a-kassen tidligere i uddannelsesforløbet. De studerende bliver typisk optaget som gratis medlemmer i forbindelse med deres første lønnede praktikperiode under uddannelsen. 

I Akademikernes A-kasse (AAK) er antallet af medlemmer under 24 år steget fra 79 til cirka 1.500 på to år. Direktør Alex Nielsen, AAK tror heller ikke, at et nyt medlemsboom er i gang. Han vurderer dog, at muligheden for at fritage de unge studerende for at betale kontingent på længere sigt set kan give a-kasserne lidt flere unge medlemmer.

Færre betalende a-kassemedlemmer
Mens antallet af medlemmer i a-kasserne, som ikke betaler kontingent, skønsmæssigt er steget med 30-35.000 siden 1. januar 2009, er antallet af betalende medlemmer faldet med omkring 10.000.

A-kassernes samlede medlemstal er dermed steget på grund af tilgangen af unge ikke-betalende medlemmer. 

Det samlede medlemstal var på knap 2.090.000 i januar 2011, hvoraf cirka 2.052.000 er betalende medlemmer.

Herudover har a-kasserne omkring 129.000 medlemmer, der modtager efterløn.