Spring over hovedmenu

NYHED / 26-04-2011

Lovforslag om sygedagpenge er vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om at ændre dispensationsbestemmelserne, når sygemeldte og arbejdsgivere anmelder sygefravær til kommunen.

Formålet med lovforslaget L 161 er at ændre dispensationsbestemmelserne i sygedagpengeloven, så kommunerne får mulighed for at dispensere, hvis frister for at anmelde sygefravær er blevet overskredet på grund af problemer med den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen), som alle arbejdsgivere skal anvende fra den 1. september 2011.

Derudover indebærer lovforslaget, at bestemmelsen om, at der mindst skal være en måned mellem arbejdsgiverens anmodning om refusion til kommunen, bliver ophævet. Det giver arbejdsgiverne en større flekssibilitet, når de skal anmode om refusion af sygedagpenge til en medarbejder, der er langvarigt sygemeldt.