Spring over hovedmenu

NYHED / 10-05-2011

450-timers-reglen bliver til en 225-timers-regel

Den toårige 450-timers-regel bliver nu ændret til en etårig 225-timers-regel. Det har Folketinget besluttet i dag.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om at ændre 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, så man efter at have modtaget kontanthjælp i et år skal dokumentere, at man har haft 225 arbejdstimer inden for 12 måneder. Det svarer til seks ugers arbejde på fuld tid eller cirka fem timer om ugen.

Lovforslaget indebærer også, at boligstøtten ikke må kompensere for visse nedsættelser af kontanthjælpen.  Endelig indgår det, at boligstøtten bliver sat ned, hvis forældre ikke efterlever et forældrepålæg, eller hvis unge mennesker ikke følger eller samarbejder om en uddannelsesplan.

De nye regler udspringer af ghetto-aftalen
Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en fælles ghettostrategi, som regeringen indgik i efteråret 2010 med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Formålet med de elementer, der indgår i lovforslaget, er, at det skal have yderligere konsekvenser, hvis:

  • Kontanthjælpsmodtagere ikke gør en reel indsats for at komme væk fra passiv forsørgelse.
  • Forældre ikke efterlever et forældrepålæg.
  • Unge mennesker ikke følger eller samarbejder om en uddannelsesplan.

Ægtepar på kontanthjælp skal arbejde 225 timer inden for et år
Den nye 225-timers-regel kommer til at betyde, at kravet om arbejde bliver ændret, så hver ægtefælle fremover skal dokumentere, at de har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 12 måneder, for at begge ægtefæller kan blive ved med at modtage hjælp. Perioden bliver også ændret, så reglen kommer til at gælde for ægtepar på kontanthjælp, der har modtaget kontanthjælp i sammenlagt et år.

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Overgangsregler giver alle tid til at indrette sig på de nye regler
Overgangsregler betyder, at de berørte ægtepar får tid til at indrette sig på de nye regler. Der tages hensyn til de personer, der modtog kontanthjælp, før loven træder i kraft. Dermed får alle ægtefæller fra den 1. juli 2011 et år til at opfylde det nye krav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder.