Spring over hovedmenu

NYHED / 27-05-2011

Tilbage-til-arbejde-projektet bliver forlænget et halvt år

Det store projekt Tilbage-Til-Arbejde (TTA), hvor langtidssygemeldte hjælpes tilbage til job gennem en tværfaglig indsats, er blevet forlænget et halvt år. Det indgår i aftalen ”Ambitioner om mere”, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

22 kommuner har siden foråret 2010 deltaget i det store tilbage-til-arbejde-projekt, hvor op imod 12.000 langtidssygemeldte skal hjælpes tilbage til job gennem en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats. Projektet var planlagt til at løbe over to år og slutte i foråret 2012. Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har besluttet, at projektet skal forlænges et halvt år til efteråret 2012. Det sker som et led i fem nye initiativer, der skal understøtte indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Initiativerne indgår i aftalen ”Ambitioner om mere”.

5.000 sygemeldte har deltaget det første år
Godt 5.000 sygemeldte, hvor knap halvdelen af dem er sygemeldt på grund af en psykisk lidelse, har siden projektet blev sat i gang sidste år fået en tværfaglig indsats og en fast kontaktperson (TTA-koordinator) i kommunen.

De første tilbagemeldinger viser, at de sygemeldte oplever, at de får en kompetent og koordineret hjælp. Samtidig har mange sygemeldte fået øjnene op for nye jobmuligheder.

Koordinering sikrer hurtigere afklaring
TTA-koordinatoren er krumtappen i TTA-projektet. Koordinatoren følger den sygemeldte tæt fra den ottende sygefraværsuge og koordinerer hjælpen fra kommunen og samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsplads, praktiserende læge, a-kasse og fagforbund. Specielt samarbejdet med arbejdsgiveren er helt central for hurtigt at afklare mulighederne for, at den sygemeldte medarbejder kan vende delvist tilbage til arbejdspladsen.

Til at støtte sig har TTA-koordinatoren et meget tæt samarbejde med et særligt team, der består af en psykolog og en fysio- eller ergoterapeut, og en såkaldt klinisk enhed, hvor en psykiater og en arbejds- eller socialmediciner er tilknyttet. Samarbejdet mellem TTA-koordinatoren, teamet og den kliniske enhed skal sikre, at den sygemeldte får en hurtig, tværfaglig afklaring af sin situation, og at der lægges en plan for den sygemeldtes videre forløb og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Fem nye initiativer skal nedbringe sygefraværet
Sygefraværet i den offentlige sektor skal bringes ned. Det skal svare til sygefraværet i den private sektor, når der tages højde for de forskelle, der er. Det fremgår af aftalen ”Ambitioner om mere”, som regeringen den 27. maj 2011 har indgået med Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

For at nå målet er aftaleparterne blevet enige om fem nye initiativer:

  • Tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner. Tilbage-til-arbejde-projektet skal føres videre til 1. oktober 2012.
  • Styrket indsats for at fastholde arbejdsskadede på arbejdsmarkedet.
  • Fastholdelsescentret under Arbejdsskadestyrelsen gøres permanent, og indsatsen bliver udvidet til alle kommuner.
  • Ekstra midler til en særlig indsats i kommunerne for at nedbringe sygefraværet. Der øremærkes midler til nye projekter i kommunerne.
    Øget benchmarking af det kommunale sygefravær. Kommunerne får på jobindsats.dk mulighed for at sammenligne deres sygefravær med andre kommuner.
  • Kommunernes sygefravær skal kortlægges for at styrke fokus på de kommunale forskelle.