Spring over hovedmenu

NYHED / 09-06-2011

Færre fysiske krav i arbejdet

Der stilles færre fysiske krav i arbejdet. Det er et af flere resultater i en større undersøgelse om arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som er blevet offentliggjort i dag. Undersøgelsen viser, at der de seneste fem år er sket både fremskridt og tilbageskridt for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve af befolkningen på 30.000 personer mellem 18 og 59 år med bopæl i Danmark. I alt 14.600 personer har besvaret spørgeskemaerne. Heraf var 10.600 i beskæftigelse. På baggrund af svarene er der udarbejdet 32 analyser.

Fremskridt og tilbageskridt for arbejdsmiljøet fra 2005-2010
En del af spørgsmålene i undersøgelsen er gengangere fra en tilsvarende undersøgelse, som blev lavet i 2005. Det giver mulighed for at sammenligne tallene og få et billede af udviklingen af det, man kalder det ”selvrapporterede arbejdsmiljø”, dvs. arbejdstagernes oplevelse af arbejdsmiljøet.

Resultaterne viser, at der både er sket fremskridt og tilbageskridt for arbejdsmiljøet siden 2005:

  • Betydeligt færre oplever at være udsat for en række fysiske krav i arbejdet både i forhold til bære- eller løftearbejde, vrid eller bøj af ryggen mange gange i timen, arbejde med ryggen kraftigt foroverbøjet og arbejde med skub eller træk.
  • For det psykiske arbejdsmiljø er det overordnede billede, at svarpersonerne rapporterer om mere støtte både fra nærmeste leder og fra kolleger. Der er en stigning i antallet af personer, der mener, at arbejdet stiller følelsesmæssige krav, og der er færre, der føler at der er mening i det arbejde, de udfører.
  • Færre føler, at de skal arbejde meget hurtigt, og den selvrapporterede ugentlige arbejdstid er faldet.
  • Flere har oplevet mobning, vold og trusler om vold.
  • Flere har været udsat for støj på arbejdspladsen. Det gælder både meget høj støj, hvor man må råbe for at tale med en person ved siden af sig, og den støj, der forstyrrer i arbejdet.
  • Flere er udsat for rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler og flere arbejder, mens deres hænder er våde eller fugtige.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen af danskernes arbejdsmiljø og helbred er gennemført hvert femte år siden 1990.
  • Undersøgelsen gennemføres på basis af en kohorte af danskere i den arbejdsduelige alder.
  • Undersøgelsen gør det muligt at afdække tilstand og udvikling i arbejdsmiljø og helbred i forskellige køns-, alders- og jobgrupper.