Spring over hovedmenu

NYHED / 01-06-2011

Grønt lys til arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020

Arbejdstilsynets tilsyn med virksomhederne bliver risikobaseret, helt små virksomheder får mere hjælp til indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, og bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne bliver fastsat efter virksomhedernes størrelse. Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som udmønter en politisk aftale fra marts.

I slutningen af marts indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. I dag har Folketinget vedtaget det lovforslag, der udmønter de dele af aftalen, der kræver lovændringer.

Virksomheder med størst problemer får flest besøg
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over den brede opbakning i Folketinget til arbejdsmiljøstrategien og ser en stor fordel i, at arbejdsmiljøindsatsen nu målrettes virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet:

- Vi griber nu indsatsen an på en mere målrettet måde for at få mere arbejdsmiljø for pengene. Et godt arbejdsmiljø kan føre til, at færre forlader arbejdsmarkedet før tid, og kan på den måde være med til at sikre vækst, der er en forudsætning for varig velfærd, siger Inger Støjberg.

Arbejdstilsynets tilsyn med virksomhederne bliver fremover risikobaseret, så de virksomheder, som har de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere besøg. Samtidig skal Arbejdstilsynet inden udgangen af 2019 besøge alle virksomheder med to eller flere årsværk ansat og cirka halvdelen af de virksomheder, som har mellem et og to årsværk ansat.

Det nye risikobaserede tilsyn erstatter Arbejdstilsynets nuværende praksis med at screene arbejdsmiljøet i alle virksomheder med ansatte. Indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø får også særlig vægt i det nye risikobaserede tilsyn.

Større bøder til store virksomheder
De nye regler betyder også, at størrelsen på bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne bliver differentieret efter størrelsen på virksomheden, der overtræder reglerne.

Hidtil har det været sådan, at hvis en virksomhed får en bøde, fordi en ansat er faldet ned fra et stillads, så har bødens størrelse været ens for alle. Uanset om det var en stor virksomhed med hundredvis af ansatte eller en lille håndværksmester med bare to ansatte. 

Ideen er, at en bøde skal kunne mærkes – også for den store virksomhed. Derfor bliver bøderne nu differentierede, så den store virksomhed får en højere bøde end den lille virksomhed.

Bedre hjælp til små virksomheder
De nye regler betyder også, at helt små virksomheder vil få mere og bedre hjælp til, hvordan de bedst kan sikre deres medarbejdere et godt arbejdsmiljø. I Danmark er et stort antal små virksomheder, og de kan have vanskeligt ved at overskue de mange regler og informationsmaterialer på arbejdsmiljøområdet.

Den politiske aftale om strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder i alt 19 initiativer, hvoraf de fleste ikke kræver lovændringer. Andre af de vigtigste initiativer er, at Arbejdstilsynet skal lægge endnu mere vægt på dialog med virksomhederne og en bagatelgrænse for, hvornår og for hvad Arbejdstilsynet skal give virksomhederne påbud.

Fx skal Arbejdstilsynet ikke fremover kontrollere, om der var en arbejdspladsbrugsanvisning, når virksomheder brugte ganske almindelige opvasketabletter til en opvaskemaskine, fordi de indeholder ætsende stoffer. Men det er at skyde gråspurve med kanoner at kontrollere den slags bagateller, så det skal Arbejdstilsynet ikke længere bruge tid på.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2012.