Spring over hovedmenu

NYHED / 23-06-2011

Mange kommuner administrerer ikke reglerne om rådighed godt nok

En fejlprocent på næsten 35 i kommuner, der har givet få sanktioner, er alt for højt, siger kontorchef Morten Bergulf, Pensionsstyrelsen. Styrelsen vil fortsætte med at holde øje med kommuner, der giver få sanktioner

Kommunerne har truffet forkerte afgørelser i 355 ud af de 1.314 sager, Pensionsstyrelsen har gennemgået. Det viser resultaterne af Pensionsstyrelsens tilsyn for 2010 med 37 kommuners administration af reglerne om rådighed og sanktioner på kontanthjælpsområdet. Det betyder, at de 37 kommuner i gennemsnit laver fejl i mere end hver fjerde afgørelse.

De 37 kommuner er udvalgt til tilsynet, fordi de har givet påfaldende få sanktioner i forhold til andre kommuner, eller fordi de havde en høj fejlprocent ved sidste tilsyn. For de kommuner, som styrelsen har udvalgt til tilsynet, fordi de har givet få sanktioner i forhold til andre kommuner, er fejlprocenten næsten 35.

Fejlprocenten er knap 25 for de kommuner, der er udvalgt til tilsynet, fordi de havde høje fejlprocenter ved sidste tilsyn. Den gennemsnitlige fejlprocent er 27.

Fokus på områderne med fejl vil hjælpe
Ifølge kontorchef Morten Bergulf, Pensionsstyrelsen, laver især kommuner med få sanktioner for mange fejl:

- En fejlprocent på næsten 35 er ikke godt nok. Derfor fremhæver vi i vores afrapportering til den enkelte kommune de områder, hvor kommunen har haft størst problemer med at følge reglerne. Formålet er at hjælpe kommunerne, som kan bruge resultaterne fra tilsynet til at sætte fokus på netop de områder. Dermed kan kommunerne understøtte lovgivningens krav om, at man skal stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage kontanthjælp. Desuden kan kommunerne spare udgifter ved ikke at fejludbetale hjælp, siger Morten Bergulf.

Mange kommuner bør ifølge Pensionsstyrelsen især sætte fokus på to områder:

For det første er nogle kommuner for længe om at få indarbejdet nye regler i det daglige arbejde. Den 1. oktober 2009 blev der blandt andet indført en regel om, at kommunerne skal vejlede ledige skriftligt om, hvornår og hvordan de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at kommunerne ikke har vejledt i en ret stor andel af de sager, Pensionsstyrelsen har set på.

For det andet er det vigtigt, at kommunerne har faste procedurer og retningslinjer for sagsbehandlingen. Kommunen skal tage konkret stilling, hver gang der er tvivl om, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager står til rådighed. Og kommunen skal give den ledige en sanktion, hvis der ikke er en rimelig grund til, at modtageren af kontanthjælp fx ikke dukkede op til et tilbud.

Fortsat kontrol med kommuner med få sanktioner
Pensionsstyrelsen vil fortsætte med at se nærmere på kommuner, der har en væsentlig anderledes praksis for at give kontanthjælpsmodtagere sanktioner end landets andre kommuner. Desuden vil Pensionsstyrelsen i 2011 tage på tilsynsbesøg i 12 kommuner, som har høje fejlprocenter.